Koronavirus: Informasjon for besøkende til IFE

Publisert: 14. august 2020

Foto: Shutterstock

Som del av beredskapen i forbindelse med covid-19/koronapandemien har vi innført retningslinjer for besøkende og leverandører til IFE: 

  • IFEs anlegg og område har begrenset adgang for besøkende, og kun etter avtale. Hvis du er usikker på om du skal møte, ta kontakt med din kontaktperson ved IFE. 
  • Ved avtale: Vi anmoder om å ikke møte opp fysisk dersom du har vært i kontakt med noen du er kjent med har viruset Covid-19, eller har vært i land med utbredt smittespredning de siste to ukene.
  • Alle besøkende fra gule og røde land må overholde gjeldende karantenetid.
  • Alle besøkende må undertegne egenerklæring ang. covid-19.
  • Påbud om bruk av munnbind på alle IFEs områder på Kjeller og i Halden, hvor det ikke er mulig å opprettholde to meter avstand til andre. Munnbind er påbud også ved passering gjennom resepsjonen på Kjeller og i Halden.

Ved IFE gjør vi alt vi kan for å bidra til den nasjonale dugnaden om å stanse pandemien og begrense smittespredning, og har iverksatt en rekke tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.  

  • Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte.
  • Vask hendene grundig og ofte, bruk tilgjengelig hånddesinfeksjon/Antibac.  
  • Unngå håndhilsning og hold god avstand mellom deg og andre, i møter og under alt arbeid. 
  • På IFEs områder holder vi 2 meter avstand mellom personer til enhver tid.
  • Hold deg hjemme ved symptomer eller sykdom. Hold deg hjemme til negativt svar foreligger hvis du har tatt koronatest.

IFE følger «føre var» prinsippet for våre ansatte når det gjelder møter, reiser og hjemmekontor. Ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra kan i samråd med nærmeste leder avtale dette. Alle reiser utsettes eller begrenses til et minimumog vi bruker møter via video/Teams/telefon så langt som praktisk mulig, eller holder møtene utenfor IFEs områder 

Situasjonen utvikler seg kontinuerlig. Følg med på oppdatert informasjon og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 

Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson ved IFE. 

Helsedirektoratets beredskapsutvalg la ut liste over samfunnskritiske funksjoner 12. mars 2020. Noen deler av IFEs virksomhet er definert som samfunnskritiske.

IFE har ansvar for å ivareta sikkerhet og strålevern for nukleære anlegg og lagre, og opprettholde nødvendig beredskap.  IFE Radiofarmasi har funksjon som nasjonalt apotek for produksjon, kontroll og distribusjon av radiofarmasøytiske kreftmedisiner som sendes til norske sykehus.

Sist oppdatert 24. mars 2021