Foto: Shutterstock

Koronavirus: Informasjon for besøkende til IFE

IFEs ledelse har etablert beredskap i forbindelse med koronaviruset. Det innebærer at vi følger utviklingen tett og iverksetter tiltak for å beskytte kritisk kompetanse og leveranse.

mars 13, 2020

Helsedirektoratets beredskapsutvalg la ut liste over samfunnskritiske funksjoner 12. mars. Noen deler av IFEs virksomhet er samfunnskritiske.

IFE har ansvar for å ivareta sikkerhet og strålevern for nukleære anlegg og lagre, og opprettholde nødvendig beredskap.  IFE Radiofarmasi har funksjon som nasjonalt apotek for produksjon, kontroll og distribusjon av radiofarmasøytiske kreftmedisiner som sendes til norske sykehus.

Som del av beredskapen har vi innført retningslinjer for besøkende og leverandører til IFE: 

  • IFEs anlegg og område er stengt for tilreisende, med mindre det er gjort spesiell avtale om annet. Hvis du er usikker på om du skal møte, ta kontakt med din kontaktperson. 
  • Ved avtale: Vi anmoder om å ikke møte opp fysisk dersom dere har vært i kontakt med noen dere er kjent med har viruset Covid-19, eller har vært i land med utbredt smittespredning de siste to uker. Oppdatert oversikt på fhi.no.

Ved IFE gjør vi alt vi kan for å bidra til den nasjonale dugnaden om å stanse pandemien, og har iverksatt en rekke tiltak i tråd med nasjonale myndigheters anbefalinger.  

  • Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte.
  • Vask hendene grundig og ofte, bruk tilgjengelig Antibac.  
  • Unngå håndhilsing og hold god avstand mellom deg og andre i møter og under alt arbeid. 

IFE har innført «føre var» prinsippet for våre ansatte når det gjelder møter, reiser og hjemmekontor. Alle ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra blir oppfordret til det, i samråd med linjeleder. Alle reiser utsettes eller begrenses til et minimumog vi bruker møter via video/Teams/Skype så langt som praktisk mulig 

Situasjonen utvikler seg raskt. Følg med på oppdatert informasjon og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 

Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson ved IFE. 

Sist oppdatert 16. mars 2020