Foto: Shutterstock

Koronavirus: Informasjon for besøkende til IFE

IFE har etablert beredskap i forbindelse med koronaviruset. Det innebærer at vi følger utviklingen tett og iverksetter tiltak for å beskytte ansatte, kritisk kompetanse og leveranse.

august 14, 2020

Som del av beredskapen i forbindelse med covid-19 har vi innført retningslinjer for besøkende og leverandører til IFE: 

  • IFEs anlegg og område har begrenset adgang for besøkende, og kun etter avtale. Hvis du er usikker på om du skal møte, ta kontakt med din kontaktperson. 
  • Ved avtale: Vi anmoder om å ikke møte opp fysisk dersom dere har vært i kontakt med noen dere er kjent med har viruset Covid-19, eller har vært i land med utbredt smittespredning de siste to uker.
  • Alle besøkende må undertegne egenerklæring ang. covid-19.
  • Påbud om bruk av munnbind gjennom resepsjonen på Kjeller.

Ved IFE gjør vi alt vi kan for å bidra til den nasjonale dugnaden om å stanse pandemien, og har iverksatt en rekke tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.  

  • Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte.
  • Vask hendene grundig og ofte, bruk tilgjengelig Antibac.  
  • Unngå håndhilsing og hold god avstand mellom deg og andre i møter og under alt arbeid. 
  • På IFEs område holder vi 2-meter avstand mellom personer.
  • Hold deg hjemme ved symptomer eller sykdom.

IFE følger «føre var» prinsippet for våre ansatte når det gjelder møter, reiser og hjemmekontor. Ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra kan i samråd med nærmeste leder avtale dette. Alle reiser utsettes eller begrenses til et minimumog vi bruker møter via video/Teams/Skype så langt som praktisk mulig 

Situasjonen utvikler seg kontinuerlig. Følg med på oppdatert informasjon og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 

Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson ved IFE. 

Helsedirektoratets beredskapsutvalg la ut liste over samfunnskritiske funksjoner 12. mars. Noen deler av IFEs virksomhet er definert som samfunnskritiske.

IFE har ansvar for å ivareta sikkerhet og strålevern for nukleære anlegg og lagre, og opprettholde nødvendig beredskap.  IFE Radiofarmasi har funksjon som nasjonalt apotek for produksjon, kontroll og distribusjon av radiofarmasøytiske kreftmedisiner som sendes til norske sykehus.

Sist oppdatert 6. november 2020 

Kontakt