Julien Meyer

Faggruppeleder Prosessintensivering / Seniorforsker
employee

Utdanning:

Cand. Scient., Universitet Joseph Fourier, Grenoble, Frankrike, 1996.

Fagområder:

  • Miljøteknologi
  • Hydrogenproduksjon fra hydrokarboner
  • CO2 fangstprosesser
  • Avanserte høytemperatur materialer
  • Biodrivstoffsproduksjon og bioraffinerikonsepter
  • Fluidisert seng reaktorteknologi
  • Prosessintensivering
  • Industriell prosessteknologi

Profesjonelle meritter

3 innvilgede patenter som oppfinner/co-oppfinner innen avanserte materialer, hydrogen- og kraftproduksjon.