Kompetansesenter for omstilling til Industri 4.0

Publisert: 21. november 2019

Industri 4.0 er et sentralt satsingsområde for IFE. Sammen med partnere som Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Høyskolen i Østfold, Communicate m.fl. vil vi bygge et kompetansesenter for å tilby rådgivning og løsninger til lokale industrivirksomheter slik at disse trygt skal kunne gjøre de forbedringer og omstillinger som ny teknologi gir rom for.

Konkurransekraft og innovasjonsevne
Hovedfokuset til senteret skal være å sikre konkurransekraft for norsk industri gjennom bla. økt effektivitet og bedre innovasjonsevne. Senteret skal adressere de utfordringene industrien står ovenfor og bidra til utnyttelse av moderne produksjonsteknologi.

Industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett og digitalisering får en gjennomgående integrasjon med produksjon og produkter. Vi jobber blant annet med tingenes internett (Internet of Things), virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR), kunstig intelligens (AI) og digitale tvillinger som del av prosessforbedringer.

Menneskesentrert digitalisering
Helt sentralt står menneskesentrert digitalisering. Menneskets rolle ikke skal marginaliseres men tvert imot utnyttes som en ressurs for å oppnå konkurransekraft og innovasjon. Dette vil kreve at senteret sammen med utdanningsinstitusjonene, fokuserer på både dagens og morgendagens arbeidstakere når det gjelder opplæring, utdannelse og trening.

IFE har Norges største miljø av industripsykologer som fokuserer på menneskesentrert digitalisering. Vi ser på samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer, der sikkerhet og personvern ivaretas.

Derfor vil vi etablere et kompetansesenter for Industri 4.0:

  • Sikre en langsiktig koordinert og tverrfaglig innsats
  • Sikre industriell konkurranseevne
  • Legge til rette for et møtepunkt for industri, akademia, forskningsinstitutter, arbeidsstyrken, leverandører og andre interessegrupper
  • Sette cybersikkerhet på dagsordenen
  • Dele infrastruktur og data for innovasjon, forskning, utdanning og opplæring
  • Være en driver av industriens overgang
  • Utføre forskning i samarbeid med partnere
  • Justere utdanningsprogrammer basert på bransjenes behov
  • Stimulere til strategiske partnerskap
  • For å være på linje med oppdragene i Horizon Europe 2021-2027