Kombinerer solkraft og vindkraft på Smøla

IFE og COWI har fått i oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune å undersøke mulighetene for å kombinere vindparken på Smøla med solkraft.

Publisert: 3. november 2022

(Smøla vindpark. Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune)

Sammen med rådgivingingsselskapet COWI vil IFE også utrede samfunns- og bedriftsøkonomiske vurderinger. Dette skal bidra til å bygge kompetanse om potensial for produksjon av elektrisitet fra solenergi, og muligheten til å etablere større solcelleparker i regionen. Kompetansen kan også benyttes som grunnlag for etablering av mindre anlegg.

– Vi ønsker kompetanseheving om konsekvensene av ulike former for elektrisitetsproduksjon, som grunnlag for at kommunene og andre kan ta gode valg i fremtiden, sier prosjektleder Per Oterholm i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vil undersøke tre ulike scenarioer

Prosjektleder Nils Rusås Ruud i COWI sier at de skal undersøke tre ulike scenarioer for solparken der de ser på hvordan nettkapasiteten i området påvirker utbygging av solkraft i samspill med vindkraft. 

– Det kan for eksempel være at vi ser et behov for batterier som en løsning for lagring av energien når det ikke er kapasitet i strømnettet. Det fine med å opprette en solpark hvor det allerede er en vindpark er at man ikke legger beslag på mer areal, og at de to energikildene kan utfylle hverandre, sier Ruud.

Det fine med å opprette en solpark hvor det allerede er en vindpark er at man ikke legger beslag på mer areal, og at de to energikildene kan utfylle hverandre, sier Ruud.

Nils Rusås Ruud

Prosjektleder, COWI (Foto: Schibsted Partnerstudio)

Prosjektet skal også undersøke hva slags konsekvenser en solpark vil ha for miljøet og forsyningssikkerheten i området, samt ringvirkninger for lokalsamfunnets arbeidsplasser og skatteinntekter. 

Detaljert info med digital tvilling

Forsker Heine Riise i IFE forteller at med en digital tvillingen vil de få detaljert informasjon om energiproduksjonen fra anlegget og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for styringen av parken. 

– Den digitale tvillingen vil ta hensyn til lokale sol- og vindforhold, teknisk utforming av parken, nettkapasitet, og eventuelle lagringsløsninger for et mest mulig komplett bilde av det kombinerte kraftverket, sier Riise.

Sterke kompetansemiljø

Fylkeskommunen har engasjert COWI og IFE til å lage en utredning av mulighetene for en større solcellepark lokalisert i vindparken på Smøla.

– Dette er sterke kompetansemiljø innen samfunnsøkonomi, solenergi, elektrisitetsnett og innestengt energi, og vi har derfor store forhåpninger til resultatet, sier Oterholm.

I dag produseres omkring 60 prosent av elektrisitetsbehovet i Møre og Romsdal. Produksjon fra solenergi vil bidra til å styrke kraftsikkerheten i regionen, redusere CO2-utslipp og gi økt tilgang til fornybar energi.

Utredningen er ventet i løpet av 2022

Utredningen skal være ferdig i løpet av 2022 og svare på:

  • Energipotensialet ved ulike utbyggingsomfang i vindparken
  • Konsekvenser for kommuneøkonomi
  • Hvor mange arbeidsplasser utbyggingen medfører i etablerings- og driftsfasen
  • Hvilke miljøkonsekvenser utbygging og drift medfører
  • Om det kan være aktuelt å lagre noe av elektrisiteten, for eksempel i form av hydrogen eller på batteri