Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Please find all vacant positions in the list below.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Prosjektingeniør 
Kjeller 
2022-01-23 
Description:

Divisjon Radiofarmasi ved Ife har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland.

Avdeling Prosess og Validering i divisjon Radiofarmasi består av 10 personer og har ansvar for at alt produksjonsutstyr, støttesystemer og fasiliteter er vedlikeholdt og kvalifisert iht VMP, cGMP og GEP, samt leder og bidrar inn i prosjekter i divisjonen.

For å styrke avdelingens kompetanse inn mot prosjektarbeid søkes det etter en prosjektingeniør gjerne med bakgrunn fra prosessindustrien. Du vil få jobbe på tvers av divisjonen, med stor variasjon i arbeidsoppgaver hvor GxP, HMS og Strålevern vil være viktig komponenter i prosjektene. Stillingen rapporterer til Avdelingsleder.

We offer:
• Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø innen neste generasjons kreftmedisiner
• Praktisering av fleksitid
• Tilrettelagt kompetansebygging gjennom kursing
• Uformelt og positivt arbeidsmiljø
• God kantineordning
• Sosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Søknader blir behandlet løpende.

Qualifications:
• Du er utdannet Bachelor eller Master - gjerne innen maskin, automasjon, kjemiteknikk, prosess eller tilsvarende
• Du har erfaring fra industri, produksjon eller liknende teknisk miljø
• Du er vant med å lede prosjekter inkludert implementering, gjennomføring og dokumentasjon
• Det er en fordel om du har kjennskap til ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) / Good Engineering Practice (GEP), kvalifiserings- og valideringsarbeid
• Muntlig og skriftlig god i norsk og engelsk
Prefered profile:
• Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
• Du er strukturert og ryddig
• Du har godt overblikk, men også sans for detaljer
• Du er omgjengelig og samarbeider godt med kollegaer og oppdragsgivere
Location:
Kjeller
Application deadline:
2022-01-23
Elektro-/automasjonsingeniør 
Kjeller 
2022-01-23 
Description:

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland.

Avdeling Prosess og Validering består av 10 personer og har ansvar for at alt produksjonsutstyr, støttesystemer og fasiliteter er vedlikeholdt og kvalifisert iht VMP, cGMP og GEP, samt leder og bidrar inn i prosjekter i divisjonen. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte.

For å styrke avdelingens kompetanse inn mot drift og vedlikehold søkes det etter en
elektro-/automasjonsingeniør. Stillingen innebærer å være en del av avdelingens drifts- og vedlikeholdsenhet som er spesialisert innen ventilasjon, renromsfiltrering, rene rom og produksjonslinjer. Du vil få stor variasjon i arbeidsoppgaver hvor GxP, HMS og Strålevern vil være viktig komponenter i hverdagen. Stillingen rapporterer til Avdelingsleder.

We offer:
• Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø innen neste generasjons kreftmedisiner
• Praktisering av fleksitid
• Tilrettelagt kompetansebygging gjennom kursing
• Uformelt og positivt arbeidsmiljø
• God kantineordning
• Sosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Søknader blir behandlet løpende.

Qualifications:
• Du er utdannet ingeniør eller tekniker - innen elektro, automasjon eller tilsvarende
• Du har erfaring fra industri, produksjon eller liknende teknisk miljø
• Du har erfaring fra elektro- og automasjonssystemer, og innehar relevant sertifisering
• Det er en fordel om du har kjennskap til ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) / Good Engineering Practice (GEP) og PLC systemer
• Muntlig og skriftlig god i norsk og engelsk
Prefered profile:
• Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
• Du er strukturert og ryddig
• Du har godt overblikk, men også sans for detaljer
• Du er omgjengelig og samarbeider godt med kollegaer og oppdragsgivere
Location:
Kjeller
Application deadline:
2022-01-23
Strålevernsingeniør 
Kjeller 
2022-01-23 
Description:
Strålevernsingeniør inngår i system for stråleverntjenestens oppdrag ovenfor divisjon Radiofarmasi. Dette for å ivareta sikkerhet og kontinuitet i virksomheten, da spesielt ved behov for strålevernsbistand utenom ordinær arbeidstid. Stråleverningeniør skal kunne gi strålevernsbistand på selvstendig basis ved produksjon, vedlikeholdsarbeid og i beredskapssammenheng. Stråleverningeniør skal kunne håndtere strålevernalarmer, driftsalarmer og andre forhold som kan ha strålevernsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for Radiofarmasis installasjoner.
We offer:
Kulturen i avdelingen er uformell, preget av et kompetansemiljø, men samtidig med sterk faglig ansvarsfølelse siden avdelingen består av spesialister. Det er et ungt miljø som følge av et generasjonsskifte de senere årene. 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
. 3-årig ingeniørutdannelse/bachelor/teknisk fagskole i elektronikk, mekatronikk eller maskinteknikk.
. Språk: norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
. Kjennskap til risikovurdering og kvalitetsarbeid
. Førerkort klasse B
. Erfaring med strålevern og større anlegg
. Erfaring med utarbeiding av teknisk dokumentasjon
. Erfaring eller interesse for beredskap vil være en fordel
. Erfaring med anskaffelsesprosjekter vil være en fordel
. Kjennskap til programmering vil være en fordel
Prefered profile:
. Strukturert og ansvarsbevisst, interesse for QA-arbeid
. Selvstendig, initiativrik og målrettet
. Problemløser
. Lagspiller
. Lærevillig  
. Stort fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 
Location:
Kjeller
Application deadline:
2022-01-23
Farmasøyt til radiofarmasøytisk grossistvirksomhet 
Kjeller 
2022-01-31 
Description:
Divisjon Radiofarmasi ved IFE har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. I løpet av 2022 skilles virksomheten ut og etableres som eget AS. Med våre norske og multinasjonale samarbeidspartnere utvikler, produserer og distribuerer vi banebrytende legemidler for kreftpasienter over hele verden.

Avdeling for kontroll og distribusjon er grossist og detaljist for radiofarmaka i Norge. Våre hovedoppgaver er å forsyne norske sykehus med radiofarmaka, levere radiofarmaka til kliniske utprøvninger i inn- og utland, samt distribusjon av kontraktsproduserte radiofarmaka fra produksjonsanlegget på IFE. Avdelingen har i dag 26 ansatte. Stillingen lyses ut da en av våre erfarne farmasøyter skal over i en annen stilling internt.

Bli en del av vårt spennende verdensledende produksjons- og utviklingsmiljø innen radioaktive legemidler:
We offer:
 • Spennende faglige utfordringer i et verdensledende fagmiljø for radiofarmasi
 • Tilrettelagt kompetanseutvikling
 • Uformelt, tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø
 • Praktisering av fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Søknader blir behandlet løpende.

Qualifications:
 • Master i farmasi/cand.pharm. eller bachelor i farmasi/reseptar
 • Autorisasjon som farmasøyt med ekspedisjonsrett i Norge er en forutsetning
 • Erfaring fra grossistvirksomhet med legemidler og erfaring med håndtering av radioaktive legemidler er en fordel
 • Kjennskap til regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) eller god tilvirkningspraksis (GMP) er en fordel
 • Norsk, meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig
 • Engelsk, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Prefered profile:
 • Selvstendig med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk, systematisk og nøyaktig
 • Kvalitetsbevisst og helhetsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Location:
Kjeller
Application deadline:
2022-01-31
Fysiker 
Halden 
2022-02-06 
Description:

Den nukleære virksomheten på IFE er organisert for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Strålevern, fysikk og kjemi ved IFEs nukleære anlegg i Halden består av 3 faggrupper med til sammen 17 ansatte.

Avdelingen har det faglige ansvaret for strålevern, overvåking av utslipp til omgivelsene, samt miljøovervåking og fysikkberegninger. Dette innebærer å følge opp strålevernsforhold knyttet til drift av anleggene, lagring og håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall, samt kommende dekommisjoneringsprosjekter, etter interne og eksterne krav. Avdelingen er også ansvarlig for drift av anleggets kjemi- og strålevernslaboratorier.

Avdelingen har behov for å styrke kompetanse, samt øke kapasiteten til å gjennomføre nødvendige vurderinger og beregninger knyttet til avdelingens oppgaver, og søker derfor etter en fysiker som skal inngå i avdelingens fysikkgruppe. Avdelingen bidrar også med fysikerkompetanse til andre avdelinger innen nukleær virksomhet på IFE/NND.

Vi søker derfor en motivert og engasjert fysiker til spennende oppgaver i et viktig  samfunnsoppdrag.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Avdelingen kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver og et spennende tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidssted i Halden

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Utdanning i fysikk på MSc- eller PhD-nivå
 • Kjennskap til flere av emnene strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, dosimetri, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, instrumentering og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet er en fordel.
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og proaktiv
Location:
Halden
Application deadline:
2022-02-06
Sommerjobber / Summer internships 2022 
KJELLER 
2022-02-14 
Description:

Institutt for Energiteknikk (IFE) søker 9 engasjerte sommerstudenter til sektor Fornybar energisystemer innenfor følgende forskningsavdelingene lokaliser på Kjeller:

Solkraftsystemer 

Hydrogenteknologi 

Energisystemanalyse 

Norge og resten av verden står ovenfor store utfordringer for å oppnå klimamålene og det grønne skiftet, og i IFE jobber vi kontinuerlig for å løse disse utfordringen gjennom forskning. I sommer ønsker vi å gi av vår erfaring slik at neste generasjons forskere og ingeniører kan hjelpe oss i kampen. Vi jobber i hovedsak med anvendt forskning i samarbeid med våre industripartnere, slik at om karrieren fortsetter videre innenfor akademia eller industrien, så håper vi at sommeren vil gi studentene et verdifullt og unikt innblikk i state-of-the-art innenfor forskning og industriløsninger

Vi ønsker at du oppgir hvilke(t) område(r) du er interessert i å jobbe innenfor i søknaden din. Se kontaktinformasjon innenfor de ulike avdelingene nedenfor. 
Sommerjobbene vil hovedsakelig være i månedene juni-august, men detaljene rundt oppstart og ferie kan diskuteres under rekrutteringsprosessen. 

 

Mer info om stillingene og avdelingene

More information about the positions and departments:

Sommerjobber / Summer internships 2022 - IFE

https://ife.no/sommerjobber-summer-internships-2022/

 

We offer:

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Erfaring med programmering, helst Python eller Matlab
 • Fysikk
 • Kraftelektronikk
 • Kjemi
 • Energi- og miljø
 • Informatikk
 • Fornybar energi
Prefered profile:
 • Selvstendig
 • Evnen til å sette seg inn i nye oppgaver
 • Fleksibel og ansvarsfull
 • Nysgjerrig på fornybar energi
 • Gode IT kunnskaper
Location:
KJELLER
Application deadline:
2022-02-14
Virksomhetscontroller 
KJELLER 
Snarest 
Description:

IFE er inndelt i tre virksomhetsområder: Forskning og utvikling (FOU), Radiofarmasi (RF) og Nukleærteknologi (NUK). Virksomhetsområdene er videre inndelt i divisjoner, sektorer og avdelinger.

IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS).
Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør oss til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.

Digitaliseringen av samfunnet tar oss inn i en ny tid. IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

Vi søker etter en Virksomhetscontroller som skal jobbe for divisjon Energi og Miljøteknologi (ENET) på Kjeller.
Dine hovedansvarsområder vil være å sikre overordnet kontroll og styring av divisjonen. Du vil jobbe tett med de ulike nivåene i linjen og koordinatorstaben for å sikre at det økonomiske datagrunnlaget som benyttes til styring av divisjonen er korrekt. Arbeidet legger grunnlag for den økonomiske styringen og det økonomiske mulighetsrommet for divisjonen.

Virksomhetscontrolleren har en helt sentral posisjon i organisasjonens styring og vil rapportere til økonomileder.

We offer:

Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø

 • Faglige utfordringer innenfor viktige tidsaktuelle områder
 • Uformelt og positivt arbeidsmiljø
 • Store muligheter for utvikling og påvirkning
 • Konkurransedyktige betingelser. Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.


Dine ansattgoder:

 • Gode pensjonsordninger
 • Kollektiv personalforsikring samt uførepensjon og etterlattepensjon
 • Fleksibel arbeidtid også i forhold til hjemmekontor
 • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
 • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
 • Støtte til utdanning
 • Bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter
 • Kantineordninger

Søknadsfrist: Snarest
Søknad og CV sendes inn elektronisk via denne annonsen.
Arbeidssted: Kjeller

Vi ser frem imot å høre fra deg!

Nysgjerrig på hvem som jobber på IFE, og hva vi driver med: Følg oss på Instagram @humansofife. Her .presenterer vi ansatte som jobber i ulike funksjoner, fra forskere og ingeniører innen våre ulike fagområder, til administrasjon og støtteapparat. Menneskene våre er vår viktigste ressurs!

 

 Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne   sikkerhetsklareres og autoriseres.

 We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background        check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:

Vi søker etter deg som har:

 • Utdannelse på masternivå, relevant erfaring kan kompetanse for manglende grad
 • Relevant erfaring, helst innen controlling eller regnskap
 • Kjennskap til økonomisystemet SAP er en fordel
 • Erfaring med endringer i organisasjoner, ansvar for omstillinger
 • Erfaring fra prosjektorganisasjon/prosjektøkonomi med god forretningsforståelse
 • Erfaring med EU- og NFR prosjekter er en fordel 
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
Prefered profile:

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og å være ansvarlig
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Kvalitetsorientert
 • Strukturert og systematisk – sikrer kontroll og god oversikt
 • Fleksibel
 • Mestrer kompleksitet – du klarer å navigere i en kompleks virksomhet med mange parallelle aktiviteter
 • Stor arbeidskapasitet - trives med varierte og hektiske arbeidsdager
Location:
KJELLER
Application deadline:
Snarest

Who works at IFE?

IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

Links:

Master thesis at IFE?

Lab work at IFE

IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

Links:

Employee benefits

At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

Your employee benefits:
• Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
• Flexible working hours
• Full salary during parental leave and illness
• Extra day off in connection with Christmas and New Year
• Support for education

In addition, we can offer:
• Corporate sports team and support for fitness center
• Canteen arrangements