Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Please find all vacant positions in the list below.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Avdelingsleder 
Kjeller 
2021-12-01 
Description:

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse i Norge, med lokasjoner på Kjeller og Halden. Vi er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som aktivt utvikler innovative løsninger gjennom mennesker og teknologi. Vårt oppdrag er ‘Forskning for en bedre fremtid’. IFE er en bred tverrfaglig forskningsorganisasjon med internasjonal ekspertise på toppnivå innen digitale teknologier, material- og prosessteknologi, strømnings- og analyseteknologi, radiofarmasøytisk teknologi og nukleærteknologi.

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert leder som vil lede vår avdeling for Miljøsikkerhet og strålevern. Avdelingen har bred kompetanse i strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall. Avdelingen har meget velutstyrte og moderne laboratorier for analyse og måling av radioaktive stoffer. Avdelingen driver forsknings- og oppdragsvirksomhet på de fagfelt der den har kompetanse. Avdelingen tilbyr tjenester for industri, helsevesen, forskningsinstitusjoner og myndigheter. Tjenestene omfatter bl.a måle- og analysetjenester (både laboratorie- og feltmålinger), kurs i strålevern og stålevernsvurderinger. Avdelingen deltar også i nasjonale og internasjonale prosjekter.

We offer:

IFE tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger, men fremfor noe tilbyr vi en mulighet til personlig utvikling som få andre kan tilby. Jobben innebærer stort ansvar, men også stor frihet. Gode muligheter til å påvirke en organisasjon i omstilling.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Relevant erfaring innen strålevern, radioøkologi eller radiokjemi
 • Stillingen forutsetter utdannelse på MSc/PhD-nivå, fortrinnsvis innen kjernekjemi eller kjernefysikk
 • Kjennskap til regelverk innen bruk av ioniserende stråling er en fordel
 • Erfaring fra søknadsprosser mot EU, NFR og industrien er en fordel
 • Erfaring fra personalledelse er en fordel, men ikke et krav
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk er et krav
Prefered profile:
 • Du kommuniserer godt med både kunder og medarbeidere
 • Du er markedsorientert og ser muligheter for nye prosjekter som interessante for industrien og samfunnet
 • Du har evne til å skape faglige nettverk og tverrfaglig samarbeid
 • Du inspirerer og motiverer medarbeiderne
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-12-01
Avdelingsleder 
Kjeller 
2021-12-01 
Description:

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse i Norge, med lokasjoner på Kjeller og Halden. Vi er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som aktivt utvikler innovative løsninger gjennom mennesker og teknologi. Vårt oppdrag er ‘Forskning for en bedre fremtid’. IFE er en bred tverrfaglig forskningsorganisasjon med internasjonal ekspertise på toppnivå innen digitale teknologier, material- og prosessteknologi, strømnings- og analyseteknologi, radiofarmasøytisk teknologi og nukleærteknologi.

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert leder som vil lede vår avdeling for Sporstoffteknologi (Tracer Technology). Avdelingen leverer forskning i spennet fra grunnforskning til industrielle anvendelser, og har i flere tiår vært verdensledende tilbyder av sporingsteknologi til oljeindustrien. Den klassiske sporingsteknologien er nå i en dreining mot behovene for grønn omstilling i oljeindustrien, og vil bli knyttet sterkere til CCS, Hydrogen og nedstengning av oljebrønner (P&A). De senere årene har teknologien også blitt benyttet i flere miljørettede anvendelser knyttet til avfallsdeponering og sirkulærøkonomi. Avdelingen har laboratorier for kjemisk karakterisering  (LC/MS, GC/MS, LC/UV/FLD), flømmingsstudier og radiokjemiske eksperimenter. En viktig oppgave for fremtiden blir å lede avdelingens satsning inn mot nye miljørettede anvendelser. Dette arbeidet er allerede påbegynt og omfatter bl,a økt fokus på miljøaspekter knyttet til industriell virksomhet.

We offer:

IFE tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger, men fremfor noe tilbyr vi en mulighet til personlig utvikling som få andre kan tilby. Jobben innebærer stort ansvar, men også stor frihet og mulighet til påvirkning i en virksomhet i omstilling.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

 

Qualifications:
 • Relevant erfaring innen miljøteknologi, industri og forskning
 • Stillingen forutsetter utdannelse på MSc/PhD-nivå, fortrinnsvis innen kjemi
 • Erfaring fra personalledelse er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra søknadsprosesser og ledelse av større forskningsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk er nødvendig
Prefered profile:
 • Du kommuniserer godt med både kunder og medarbeidere
 • Du er markedsorientert og ser muligheter for nye prosjekter
 • Evne til å skape faglige nettverk og tverrfaglig samarbeid
 • Inspirerer og motiverer medarbeiderne
 • Fleksibel og evnen til å tilpasse seg en hektisk hverdag
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-12-01
PhD Fellow position related to Neutron Scattering Characterisation of Pickering Emulsions  
Kjeller 
2021-12-06 
Description:
We offer:

A good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background.
The position includes a 6 months period at NTNU in connection with obligatory courses. Since NTNU and IFE are located in different cities (Trondheim and  Kjeller), it will be beneficial to live in Trondheim for the first part of the PhD-studies.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:

You must have a professionally relevant background in physics, chemistry, materials science or a closely related field.
A background in polymer/biopolymer science or soft matter physics/chemistry is beneficial.
Very good written and oral English.
We seek a candidate that can work independently, but also participate actively in the group with a positive attitude.
Your education must correspond to a five-year Norwegian degree programme, where 120 credits are obtained at master's level.

Information about eligibility: The applicant shall, at the time of recruitment by IFE, be in the first four years of their research careers (full-time equivalent research experience) and not yet have been awarded a doctoral degree. Full-time equivalent research experience is measured from the date when a researcher obtained the degree which would formally entitle him or her to embark on a doctorate, either in the country in which the degree was obtained or in the country in which the researcher is recruited.

The applicant is required to undertake transnational mobility (i.e., move from one country to another) when taking up his/her appointment
At the time of recruitment by IFE, the applicant must not have resided or carried out his/her main activity (work, studies, etc.) in Norway for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date.

The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning the PhD-degree. Appointment to a PhD position requires that you are admitted to the PhD programme within three months of employment, and that you participate in an organized PhD programme during the employment period.

Prefered profile:

The application and supporting documentation to be used as the basis for the assessment must be in English.

Publications and other scientific work must follow the application. Please note that applications are only evaluated based on the information available on the application deadline. You should ensure that your application shows clearly how your skills and experience meet the criteria which are set out above. 

The application must include:
• An application letter that shows how your skills and experience meet the specific criteria and general research approach which are set out above, as well as your motivation
• CV, certificates and diplomas
• Academic works - published or unpublished - that you would like to be considered in the assessment
• Name and address of three referees

Joint works will be considered. If it is difficult to identify your contribution to joint works, you must attach a brief description of your participation.
In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal and interpersonal qualities. Motivation, ambitions, and potential will also count in the assessment of the candidates.

Diploma Supplement is required to attach for European Master Diplomas outside Norway.

If you are invited for interview you must include certified copies of transcripts and reference letters. 

Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-12-06
Avdelingleder Strømningsteknikk 
Kjeller 
2021-12-09 
Description:

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert leder som vil lede vår avdeling for Strømningsteknikk. Avdelingen leverer forskning i spennet fra grunnforskning til industrielle anvendelser og stod i sin tid for oppfinnelsen av flerfasesimulatoren OLGA. Denne simulatoren har hatt enorm betydning for utviklingen av den norske oljeindustrien og ble i 2012 kåret til norges mest verdifulle innovasjon siden 1980. I disse dager jobbes det bl.a med forbedringer av flerfasemodellene for bruk innen CO2 transport. Videre bistår avdelingen store og små selskaper med teknologiutvikling og -testing. Avdelingen driver også 4 laboratorier for studier av strømningsfenomener samt verifisering av datamodeller.  En av de viktigste oppgavene for fremtiden blir å lede avdelingen i den pågående omstillingsprosessen mot det grønne skiftet. Dette arbeidet er allerede påbegynt og omfatter bl,a Hydrogen, CO2, digitalisering (AI/ML), samt vann og avløp. 

We offer:

IFE tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger, men fremfor noe tilbyr vi en mulighet til personlig utvikling som få andre kan tilby. Jobben innebærer stort ansvar, men også stor frihet. 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Relevant erfaring innen industri og forskning
 • Stillingen forutsetter utdannelse på MSc/PhD-nivå, fortrinnsvis innen Fluidmekanikk, beregningsorientert fysikk, matematisk modellering e.l. 
 • Erfaring fra personalledelse er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra søknadsprosesser og ledelse av større forskningsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk er nødvendig
Prefered profile:
 • Du kommuniserer godt med både kunder og medarbeidere
 • Du er markedsorientert og ser muligheter for nye prosjekter
 • Evne til å skape faglige nettverk og tverrfaglig samarbeid
 • Inspirerer og motiverer medarbeiderne
 • Fleksibel og har evnen til å tilpasse seg en hektisk hverdag
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-12-09
Ingeniør innen kjemiske/radiokjemiske analyser 
Kjeller 
2021-12-17 
Description:

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland

Avdeling Kjemisk Kvalitetskontroll (QCK) er en del av sektor Radiofarmasøytisk Produksjon og Divisjon Radiofarmasi og er ansvarlig for kvalitetskontroll av produkter i både kommersiell produksjon og klinisk utprøvning, kontraktsanalyser og analyse av råvarer. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte. For å styrke avdelingens kapasitet og kompetanse, søker vi etter en ingeniør med erfaring innen analyser av legemidler med fokus på kjemiske/radiokjemiske analyser. Stillingen krever både praktisk arbeid med radioaktive stoffer og tilhørende dokumentasjonsarbeid. Stillingen rapportere til avdelingsleder. 

 

We offer:
 • Jobb i et sterkt fagmiljø med dyktige og kunnskapsrike medarbeidere
 • Uformelt og positivt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter. 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Du er utdannet ingeniør eller bachelor innen analytisk kjemi, kjemi, bioteknologi eller tilsvarende og har erfaring med kjemiske analyser og gjerne erfaring med analyse av radioaktive legemidler
 • Du har erfaring med ulike typer analyseinstrumenter og analyseteknikker, inkl. radiokjemiske analyser
 • Du har erfaring med kontroll, kvalifisering og rekvalifisering av GMP analyseinstrumenter
 • Du liker å arbeide praktisk på lab
 • Du har erfaring med å arbeide i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP)
Prefered profile:
Analytisk og helhetsorientert med godt overblikk
Kvalitetsbevisst og selvstendig med gode samarbeidsevner
Målbevisst, initiativrik og operativ
Teknisk interessert
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-12-17
Faggruppeleder Bygg Vedlikehold 
Kjeller 
2022-01-09 
Description:

Vi søker etter en strukturert og motivert kandidat til å fylle stillingen Faggruppeleder Bygg Vedlikehold

Det norske atomprogrammet er avsluttet, og opprydding etter Norges nukleære virksomhet er startet. De norske atomanleggene skal avvikles og alt menneskeskapt radioaktivt avfall skal håndteres til beste for dagens og fremtidige generasjoner. Arbeidet vil innebære både ivaretakelse av eksisterende bygg og bygging av nye anlegg, i tillegg til trygg dekommisjonering av de gamle anleggene. IFEs nukleære virksomhet omstilles for å være rustet for de nye utfordringene. På sikt skal denne virksomheten overføres til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten. Oppryddingen beregnes å ta rundt 20-25 år.

Avdeling Vedlikehold har det faglige ansvaret for vedlikehold av alle bygg og anlegg innen NUK Kjeller i driftsfase, pre-dekomfase og ved dekommisjonering. Avdeling Vedlikehold består av faggrupper for Bygg, Elektrisk og Mekanisk vedlikehold. Sammen skal disse bidra til at alle bygg og anlegg har et forsvarlig vedlikehold og oppfyller de krav som stilles i lovverk og av myndigheter, samt interne krav.

Avdelingen skal sørge for utvikling og oppdatering av vedlikeholdsplaner, samt følge opp at vedlikeholdet blir planlagt, utført og dokumentert i henhold til prosedyrer og rutiner. Avdelingen vil også bidra med faglige ressurser inn i prosjekter innen pre-dekommisjonering og dekommisjonering av de nukleære anleggene.
For å være rustet til våre nye oppgaver, har vi behov for å bygge opp kompetanse og kapasitet innen fagene bygg og byggvedlikehold.

We offer:

 - Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 - Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 - Gode muligheter for faglig utvikling
 - Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 - Pensjon, forsikring og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 - Arbeidssted vil primært være Kjeller. Noe reiser til Halden må påregnes

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 - Relevant utdannelse innen byggfag på ingeniørnivå (bachelor) eller teknisk fagskole med relevant erfaring
 - God byggeteknisk forståelse med både teoretisk og praktisk bakgrunn
 - Erfaring med utvikling av forebyggende vedlikehold og vedlikeholdsplaner
 - Erfaring med prosjektledelse og prosjektoppfølging
 - God kjennskap til FDV og bruk av FDV-verktøy
 - Gjerne også kjennskap til SD-anlegg
 - Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Prefered profile:
 - Strukturert og ansvarsbevisst
 - Selvstendig og målrettet
 - Initiativtaker og løsningsorientert
 - Lagspiller med gode samarbeidsevner
Location:
Kjeller
Application deadline:
2022-01-09

Who works at IFE?

IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

Links:

Master thesis at IFE?

Lab work at IFE

IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

Links:

Employee benefits

At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

Your employee benefits:
• Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
• Flexible working hours
• Full salary during parental leave and illness
• Extra day off in connection with Christmas and New Year
• Support for education

In addition, we can offer:
• Corporate sports team and support for fitness center
• Canteen arrangements