Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Please find all vacant positions in the list below.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Ingeniør innen kjemiske analyser til kvalitetskontroll av radioaktive legemidler 
KJELLER 
2021-04-16 
Description:

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka, og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med planer for fremtidig utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra både inn og utland. Divisjon Radiofarmasi består av tre sektorer- Produksjon, Grossist og FOU, samt avdeling QA og avdeling for Økonomi og Administrasjon.

Avdeling Kjemisk Kvalitetskontroll (QCK) er en del av sektor Radiofarmasøytisk Produksjon og Divisjon Radiofarmasi og er ansvarlig for kvalitetskontroll av produkter i både kommersiell produksjon og klinisk utprøvning, kontraktsanalyser og analyse av råvarer. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte. Avdelingen søker en ingeniør til en fast stilling. Er du vår ny kollega?

We offer:
 • Jobb i et sterkt fagmiljø med dyktige og kunnskapsrike medarbeidereUformelt og positivt arbeidsmiljøLønn etter avtale
 • Medlemskap for alle ansatte i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring.
 • Den ansatte vil inngå i virksomhetens til enhver tid gjeldende pensjonsordning.
 • Bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter.


Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Du er utdannet ingeniør eller bachelor innen analytisk kjemi, kjemi, bioteknologi eller tilsvarende og har erfaring med kjemiske analyser og gjerne erfaring med analyse av radioaktive legemidler
 • Du har erfaring med ulike typer analyseinstrumenter og analyseteknikker, inkl. radiokjemiske analyser
 • Du liker å arbeide praktisk på lab
 • Du har erfaring med å arbeide i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP)
Prefered profile:
 • Personlige egenskaper
 • Analytisk og helhetsorientert med godt overblikk
 • Kvalitetsbevisst og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Målbevisst, initiativrik og operativ
 • Teknisk interessert
Location:
KJELLER
Application deadline:
2021-04-16
Sommervikarer 2021 
KJELLER 
2021-04-18 
Description:

Vil du være med å forske for en bedre fremtid?

Vi tilbyr spennende og lærerike sommerjobber innenfor fornybar energi, materialteknologi, digitalisering og strømning, strålevern og miljøteknologi. Totalt vil vi ha om lag 10 sommerjobber innenfor følgende fagområder:

 • Menneske og automasjon (Halden)
 • Risiko, sikkerhet og sikring (Halden)
 • Batteriteknologi (Kjeller)
 • Hydrogenteknologi (Kjeller)
 • Korrosjonsteknologi (Kjeller)
 • Miljøsikkerhet og strålevern (Kjeller)

IFE anser studenter som et viktig bidrag til vår forskning og ønsker sommerstudenter som er interesserte i å skrive masteroppgave i samarbeid med IFE etter endt sommerjobb.

Vi ønsker at du oppgir hvilke(t) område(r) du er interessert i å jobbe innenfor i søknaden din. Se kontaktinformasjon innenfor de ulike avdelingene nedenfor. 

Sommerjobbene vil hovedsakelig være i månedene juni-august og ha en varighet på mellom 4-8 uker avhengig av fagområde og kandidat. 

We offer:
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for videre samarbeid
 • En jobb som gir deg innsikt i fremtiden
 • Lønn etter avtale
Qualifications:

Vi ser gjerne at du har 3-5 års fullført utdanning, fortrinnsvis innenfor et av følgende fagområder:

 • Kjemi
 • Fysikk
 • Materialteknologi
 • Nanoteknologi
 • Informatikk
 • Sikkerhet, risiko og sikring
 • Fornybar energi
Prefered profile:
 • Evnen til å sette seg inn i nye oppgaver
 • Fleksibel og ansvarsfull
 • Nysgjerrig på ny teknologi
 • Gode IT kunnskaper

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. 

Location:
KJELLER
Application deadline:
2021-04-18
Forretningsutvikler - Hydrogenteknologi 
Kjeller 
2021-04-19 
Description:

Vi søker en engasjert forretningsutvikler innenfor hydrogenteknologi som vil bidra til å forsterke våre hydrogen-relaterte forskningsaktiviterer og koordinere salgs- og markedsføringsaktiviteter innenfor feltet. 

IFE har en stor og økende satsning innen hydrogenteknologi som dekker forskning knyttet til alle de sentrale aspektene ved hydrogen som energibærer og bruk i energisystemer. Aktiviteten går på tvers av organisasjonen, men du vil være formelt knyttet til vår avdeling for hydrogenteknologi.

We offer:
 • Jobb i et forskningsintensivt miljø med fokus på vitenskapelig utvikling, innovasjon og styrking av norsk industri
 • Samarbeid med motiverte og kreative kolleger
 • Arbeid tett sammen med et team av forskere og ingeniører med lang fartstid og en ledende posisjon internasjonalt i forskningsfeltet
 • Deltakelse i utvikling av bærekraftig teknologi
 • Lønn i henhold til avtale
 • Sosiale goder, inkludert pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
Qualifications:
 • Høyere utdanning på UoH-nivå, og minst siv.ing. / M.Sc./ hovedfag 
 • Relevant erfaring innen fornybar energi, prosessteknologi og/eller materialteknologi
 • God erfaring fra markedsføring og salg av FoU-prosjekter 
 • God teknologiforståelse og solid interesse for fagområdet
 • Demonstrert evne til å utvikle, sikre og gjennomføre prosjekt for eksterne kunder 
 • Erfaring med å skrive prosjektforslag mot kunder
 • Erfaring fra NFR- og/ eller EU-finansierte prosjekter er en fordel
 • Erfaring fra industri og næringsutvikling
 • Sterk muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk 
Prefered profile:

Den rette kandidaten bør være selvstendig, entusiastisk og kreativ, og trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom industri og vitenskap. Vår fremtidige forretningsutvikler liker reising og trives med å presentere fagfeltet til relevante kunder og samarbeidspartnere.

 • Utadvendt, oppsøkende og kontaktskapende
 • Kunde- og salgsorientert med forståelse for kundenes behov
 • Resultatorientert med evne til å levere iht. krav og forventninger
 • Lagspiller som har evne til å samarbeide for å finne nye innovative løsninger
 • God til å kommunisere med medarbeidere og kunder/samarbeidspartnere  

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-04-19
Forretningsutvikler - Batteriteknologi 
Kjeller 
2021-04-19 
Description:

Vi søker en forretningsutvikler innenfor Batteriteknologi som vil være en ressurs til vårt eksisterende team av batterieksperter

Stillingen byr på varierte og spennende oppgaver, og vi søker deg som er utadvent, resultatorientert og som har solid erfaring fra markedsføring av FoU-prosjekter. Du vil jobbe tett med avdeling Batteriteknologi som forsker på aktuelle problemstillinger langs hele verdikjeden til batterier i tett samarbeid med norsk og internasjonal industri.

We offer:
 • Jobb i et forskningsintensivt miljø med fokus på vitenskapelig utvikling, innovasjon og styrking av norsk industri
 • Samarbeid med motiverte og kreative kolleger
 • Arbeid tett sammen med et team av forskere og ingeniører med lang fartstid og en ledende posisjon internasjonalt i forskningsfeltet
 • Deltakelse i utvikling av bærekraftig teknologi
 • Lønn i henhold til avtale
 • Sosiale goder, inkludert pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
Qualifications:
 • Høyere utdanning på UoH-nivå og minst siv.ing / M.Sc. / hovedfag
 • Relevant erfaring innen fornybar energi, prosessteknologi og/eller materialteknologi
 • God erfaring med markedsføring og salg av FoU-prosjekter 
 • God teknologiforståelse og solid interesse for fagområdet
 • Demonstrert evne til å utvikle, sikre og gjennomføre prosjekt for eksterne kunder
 • Erfaring med å skrive prosjektforslag mot kunder
 • Erfaring fra NFR- og/ eller EU-finansierte prosjekter er en fordel
 • Erfaring fra industri og næringsutvikling
 • Sterk muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk
Prefered profile:

Den rette kandidaten bør være selvstendig, entusiastisk og kreativ, og trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom industri og vitenskap. Vår fremtidige forretningsutvikler liker reising og trives med å presentere fagfeltet til relevante kunder og samarbeidspartnere.

 • Utadvendt, oppsøkende og kontaktskapende
 • Kunde- og salgsorientert med forståelse for kundenes behov
 • Resultatorientert med evne til å levere ihht. krav og forventninger
 • Lagspiller som har evne til å samarbeide for å finne nye innovative løsninger
 • God til å kommunisere med medarbeidere og kunder/samarbeidspartnere

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-04-19
Researcher within Risk, Safety and Security 
Halden 
2021-04-30 
Description:
The Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations in Kjeller and Halden. Our vision is to be an ‘international leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology’. We have roughly 600 employees, with annual sales of approximately 1 billion NOK. IFE is a broad multi-disciplinary research organisation, with international top-level expertise in the fields of digital technologies, material and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology and nuclear technology. Our mission is ‘Research for a better future’. We develop innovative technological solutions for both industry and public sector in more than 30 countries, and host the International OECD Halden Reactor Project. www.ife.no
 
The department of Risk, Safety and Security (RSS) conducts research, development and consultancy in risk, safety and security related to digital systems in critical infrastructure. With a long history in providing research on Software Dependability and Digital Instrumentation and Control (D&IC) within the nuclear field, the specialists in the department is today involved with competence on Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) in projects within both transport, oil and gas, energy and critical infrastructure. The Department has an increasing portfolio of projects in information- and cyber- security. The Department has established a Cybersecurity Centre for industrial control systems at IFE in Halden. The Centre is developing infrastructure and competence for providing cybersecurity assessment and training services to stakeholders involved in developing and operating critical operational technologies.
We offer:
 • A stimulating work environment with skillful, experienced, and creative colleagues.
 • Well-established national and international scientific and industrial networks.
 • A large degree of autonomy and flexible working hours
 • Salary is based on the degree of experience and formal qualifications. Membership is established in the collective-group life-/accident insurance and in the Norwegian
 • Public Service Pension fund.

Halden is a small town with a pleasant climate, located 120 km south of Oslo and has very favorable housing prices and unique opportunities for outdoor activities.
We use background checks as a part of our recruitment process.

Desired date of first work day 02/08/2021

We use background checks as a part of our recruitment process.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Experience in computer science and model-based engineering.
 • Knowledge in GDPR or big data technologies
 • Knowledge and experience in methods applied for security- or risk assessment
 • Basic project management experience
 • Knowledge of systems applied for energy, transport or production
 • 1-3 years of work experience

Education Level

 • College/University, Master grade within computer science or technical subjects

Languages

 • English
 • Norwegian
Prefered profile:

The successful candidate:

 • wants to derive effective, sound and practical solutions
 • is positive and enthusiastic about new tasks or challenges
 • has collaboration capabilities
 • The position requires good knowledge in written and spoken English 
Location:
Halden
Application deadline:
2021-04-30
Cyber Lab. Assistant within Risk, Safety and Security 
Halden 
2021-05-31 
Description:
The Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations in Kjeller and Halden. Our vision is to be an ‘international leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology’. We have roughly 600 employees, with annual sales of approximately 1 billion NOK. IFE is a broad multi-disciplinary research organisation, with international top-level expertise in the fields of digital technologies, material and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology and nuclear technology. Our mission is ‘Research for a better future’. We develop innovative technological solutions for both industry and public sector in more than 30 countries, and host the International OECD Halden Reactor Project. www.ife.no
 
The department of Risk, Safety and Security (RSS) conducts research, development and consultancy in risk, safety and security related to digital systems in critical infrastructure. With a long history in providing research on Software Dependability and Digital Instrumentation and Control (D&IC) within the nuclear field, the specialists in the department is today involved with competence on Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) in projects within both transport, oil and gas, energy and critical infrastructure. The Department has an increasing portfolio of projects in information- and cyber- security. The Department has established a Cybersecurity Centre for industrial control systems at IFE in Halden. The Centre is developing infrastructure and competence for providing cybersecurity assessment and training services to stakeholders involved in developing and operating critical operational technologies.
We offer:
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues
 • Well-established national and international scientific and industrial networks
 • A large degree of autonomy and flexible working hours 
 • Salary is based on the degree of experience and formal qualifications
 • Membership is established in the collective-group life-/accident insurance and in the Norwegian Public Service Pension fund
 •  Halden is a small town with a pleasant climate, located 120 km south of Oslo and has very favourable housing prices and unique opportunities for outdoor activit
 • We use background checks as a part of our recruitment process.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

The first candidate will start as soon as possible, and work untill June 2021. We plan to have another candidate in autumn 2021.

Qualifications:
 • Knowledge in information- and cyber-security or computer science
 • Knowledge of control systems for critical infrastructure 
 • Good knowledge of different operating systems, firewalling and networking are preferable 
 • Knowledge of work in teams and projects are preferable 
 • Bachlor´s degree or similar within security, computer science or technical subjects 
 • Interest in combining work within cybersecurity with an education towards Master in cyber security

Education Level

 • College/University, Bachelor grade

Languages:

 • Norwegian
 • English 

Prefered profile:
 • The successful candidate is an independent and active person
 • Stays up to date and interested to adopt new skills 
 • Communication and collaboration capabilities are emphasized 
 • The position requires good knowledge in written and spoken English 
 • The candidate is a student at HIØ within information- and cyber-security or computer science
Location:
Halden
Application deadline:
2021-05-31

Who works at IFE?

IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

Links:

Master thesis at IFE?

Lab work at IFE

IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

Links:

Employee benefits

At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

Your employee benefits:
• Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
• Flexible working hours
• Full salary during parental leave and illness
• Extra day off in connection with Christmas and New Year
• Support for education

In addition, we can offer:
• Corporate sports team and support for fitness center
• Canteen arrangements