Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Please find all vacant positions in the list below.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Sikkerhetsvakt 
Kjeller 
2021-07-09 
Description:


Avdeling Vakt og beredskap utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Avdelingen sørger for sikkerhetstjenester for Institutt for energiteknikk (IFE) sine objekter på Kjeller og i Halden.

Til vårt team på Kjeller søker vi nå etter sikkerhetsvakt i 100% fast stilling. Vi søker samtidig etter flere sikkerhetsvakter i midlertidige stillinger frem t.o.m. 30.06.2022, med mulighet for forlengelse. Stillingsprosent i midlertidig stilling er 100%. Det bes om at det i søknadsteksten oppgis om det søkes fast stilling, midlertidig stilling eller begge deler.
Sikkerhetsvakten skal ved hjelp av etablerte grunnsikringstiltak avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot IFE, samt avdekke og motvirke annen aktivitet som kan medføre fare for liv og helse, samt fare for forringelse av IFE sin funksjonalitet.

   
We offer:
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med dyktige, erfarne og kreative kolleger
 • Veletablerte nasjonale og internasjonale vitenskapelige og industrielle nettverk
 • Lønn er basert på graden av erfaring og formelle kvalifikasjoner. Skifttillegg ved helkontinuerlig skift.
 • Medlemskap etableres i den kollektive livs- / ulykkesforsikringen og i Statens pensjonskasse

 

Andre opplysninger

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Det er uniformsplikt
 • Stillingen inngår i helkontinuerlig skiftordning
 • Søkeren skal oppgi to referansepersoner i søknaden
 • Søkeren vil bli vurdert ut fra utdanning, erfaring, og attester som registreres elektronisk ved søknaden
 • Søkere som ikke registrerer vitnemål og attester vil ikke bli vurdert
 • Det er ønskelig at søker informerer om sin klareringsstatus i søknaden

Vi bruker bakgrunnssjekk som en del av rekrutteringsprosessen.


Qualifications:

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole
 • Bestått vekterkurs
 • Relevant arbeidserfaring fra operativ tjeneste, lang erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • God forståelse for operativ sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God psykisk og fysisk skikkethet
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og ferdigheter
 • Kunne dokumentere normalt fargesyn, test kan bli utført ved intervju
 • IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres
 • Det er krav om plettfri vandel (grunnet vandelsattest før ansettelse, jf. Lov om vaktvirksomhet) 

Det er i tillegg ønskelig at søkeren innehar noen av følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra politi, forsvar eller fengselsvesen
 • Erfaring med objektsikring av nukleære anlegg
 • Utdanning innen vakt- og sikkerhetstjeneste
 • Erfaring som vaktsentraloperatør
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Erfaring med bruk av samband og gjennomlysningsmaskiner
 • Gjennomført kurs i bruk av hjertestarter, førstehjelp, konflikthåndtering og brannvern
   
Prefered profile:
 • Være løsningsorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være lojal, ansvarsbevisst og ha evne til å håndtere endringer på kort varsel
 • Ha høy integritet og sunn dømmekraft
 • Ha evne til å opptre diskret og profesjonelt
 • Ha evne til å løse vaktoppdrag og samtidig være serviceinnstilt.
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-07-09
Engineer / Senior Engineer / Operator within Nuclear Process Control 
Halden 
2021-07-30 
Description:

The Control Room & Interaction Design Department is part of the IFE Digital Systems Sector located in Halden, Norway. Our department comprises applied researchers and engineers with core competence within nuclear process control, simulator & programming, interaction design, industrial standards & guidelines, and psychology. Our vision is to ensure high performance operation of safety-critical, digital control environments by designing and evaluating products and solutions that are aligned with human cognitive capabilities. https://ife.no/en/division/control-room-and-interaction-design/

You are a curious and highly motivated nuclear process expert, with experience from operations and/or simulator training. You are capable of understanding and explaining the technical details of current nuclear reactors but are also eager to develop and explore ideas for future reactors, new operational concepts, and solutions.
Your main task will be to provide technical support to a variety of international projects on operational situations and control room behaviours. The projects focus on both current reactors and future highly automated nuclear power plants.  

     
We offer:

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Nuclear Process Control Operator and/or Nuclear Process Control Training Instructor
 • Experience from nuclear operation and/or nuclear training
 • Interest for digital control rooms, modernisations, decommissioning, simulators and programming is advantageous

 

Personal qualities:

 • You should be a thorough, highly motivated, curious, and explorative person
 • Have good written and oral communication skills
 • Prefer to work interdisciplinary, and have excellent collaboration capabilities 
Prefered profile:
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues in a multi-disciplinary sector
 • Well-established national and international scientific and industrial networks
 • A large degree of autonomy and flexible working hours
 • Salary is based on the degree of experience and formal qualifications
 • Membership is established in the collective-group life-/accident insurance
 • A competitive salary with a good pension plan
 • Halden is a small town with a pleasant climate, located 120 km south of Oslo and has very favourable housing prices and unique opportunities for outdoor activities
 •  

Desired date of first workday: 06/01/2022, or earlier. 

Location:
Halden
Application deadline:
2021-07-30
Forsker beregningsorientert fysikk, anvendt matematikk eller prosessteknikk 
Kjeller 
2021-08-05 
Description:

Avdeling for Strømningsteknikk ved IFE fant i 1980 opp flerfase-simulatoren OLGA og var i mange år ansvarlig for utviklingen av koden. Avdelingens kompetanseprofil er sentrert rundt anvendt matematikk og fysikk med et betydelig fokus på numeriske teknikker og programmering. Avdelingen driver også flere forskningslaboratorier som benyttes til validering av beregningsmodeller, samt for teknologiutvikling og utstyrstesting for leverandørindustri.

Avdelingen driver i dag forskning innenfor prosessteknologi, flerfasestrømning av olje/vann/gass, CO2-transport, reservoar og brønnstrøms-simulering, samt beregning av strømning i prosess-systemer. 

Et av våre team arbeider i nært samarbeid med industri-partnere og andre forskningsinstitutter for å utvikle nye beregningsverktøy for industriell bruk. På grunn av en økning i prosjektporteføljen ønsker vi nå å ansette en forsker (PhD/MSc-nivå) med 0-10 års erfaring og med et ønske om å jobbe i skjæringspunktet mellom grunnleggende/akademisk forskning og industriell anvendelse. Avdelingen er avhengig av tette bånd til våre industripartnere og vi ser derfor etter en person med rett innstilling til å jobbe med kunder fra industrien og deres problemstillinger. 

We offer:

Vi tilbyr muligheten til å jobbe med et av de beste teamene i verden innenfor sine fagområder med betydelig rom for personlig utvikling til å bli så flink du klarer.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid og sosiale goder som pensjon og forsikringer.


Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:

Utdanningen din vil typisk være fra en beregningsorientert studieretning under fysikk, anvendt matematikk, strømningsmekanikk, kjemi, termodynamikk eller tilsvarende retninger med «riktig» mengde matematikk, fysikk og numerisk analyse i utdannelsen. Du er gjerne nyutdannet, men erfaring er ingen hindring.

Prefered profile:
Du må være en uavhengig og selvdrevet person med initiativ, kreativitet og med høy grad av løsningsorientering. Vi setter faglig styrke høyt, men tilpasningsdyktighet og fleksibilitet er også verdifulle egenskaper for stillingen. 
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-08-05
Ingeniør/tekniker/forsker til utvikling og drift av forskningslaboratorier 
Kjeller 
2021-08-05 
Description:

Ønsker du å bidra til forskning for en bedre fremtid i et internasjonalt arbeidsmiljø? IFE jobber i tett samarbeid med norsk og utenlandsk næringsliv og akademia for å møte verdens krav til energi med redusert karbon-avtrykk.

IFEs avdeling for Strømningsteknikk driver forskning innenfor prosessteknologi, flerfasestrømning av olje/vann/gass, CO2-transport, reservoar og brønnstrøms-simulering, strømning i prosess-systemer og dataanalyse/AI/maskinlæring. I tillegg til å utvikle modeller og simuleringsverktøy driver avdelingen 4 strømningslaboratorier. På grunn av naturlig avgang har vi nå behov for en Ingenør/tekniker, eventuelt en person med forskerkompetanse, til å delta i driften av avdelingens laboratorievirksomhet i årene som kommer. 

We offer:
 • Mulighet for personlig utvikling og kontinuerlig læring
 • Stor frihet og stort ansvar
 • Et inkluderende fellesskap med svært kompetente kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige vilkår når det gjelder lønn, pensjon og forsikringer 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:

Vi søker etter en teknisk interessert ingeniør/tekniker/fagarbeider eller eventuelt en person med forskerkompetanse fra laboratorievirksomhet. Relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse. Ønskelige kvalifikasjoner kan for eksempel være

 • Erfaring fra industri og automatiserte anlegg, prosessindustri eller laboratorievirksomhet
 • Erfaring med hydraulisk og trykkpåsatt utstyr, mekanisk utstyr eller elektronikk
 • Truckførerbevis, kransertifikat (travers), liftsertifikat, sveising
 • Drift av laboratorie-PC’er, datanettverk og lagrings- og backup-systemer. Programmering i LabVIEW/Veristand
Prefered profile:
Vi søker deg som er en praktisk anlagt og allsidig person med stor nysgjerrighet og en grunnleggende interesse for ny teknologi. Jobben fordrer at du er kreativ og løsningsorientert, kombinert med fokus på dokumentasjon og ryddighet.
Vi jobber prosjektbasert, og du må trives med å jobbe i team. Det er derfor viktig at du er sosial og kan kommunisere greit på norsk og engelsk, både med kunder og kollegaer. 
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-08-05
Senior / Principal research scientists 
Halden 
2021-08-15 
Description:

We are looking for 10 senior to principal research scientists for permanent positions with 100% research activity.

Will you join us? We are growing fast and looking for 10 senior to principal research scientists with a curious and collaborative attitude who are energized to conduct research for a better future within our research fields:
 

 • Artificial intelligence; Data science; Cyber security; Virtual reality, Augmented reality, and spatial computing; Robotics and cyber-physical systems; Interaction with complex data and advanced modelling; Modelling and simulation of physical systems; Digital twins;
 • Human-centred digitalisation; Human-centered artificial intelligence; Humans and automation collaboration; Interaction design; Risk safety management; Human reliability; Organisational psychology; Cognitive psychology

And in our research/business areas:

 • Energy
 • Smart City
 • Transport
 • Industry & Space

We offer:

We offer

 • A permanent position fully dedicated to research activity
 • Research tasks in fields that have great potential for large societal impact
 • Considerable freedom to develop research projects in the direction of your interests
 • A large degree of autonomy and flexible working hours
 • A multidisciplinary work environment
 • Access to state-of-the-art laboratories
 • A well-established and wide ranging national and international network within research and industry
 • A growing and healthy organisation that is focused on individual and group development
 • A very competitive salary with a good pension plan

 

Who are we: IFE is an independent research foundation based in Norway at Kjeller and in Halden. We are at the forefront internationally in several fields within digital technologies, renewable materials and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology, and nuclear technology. IFE develops new solutions for the industry and public sector in over 30 countries. We are about 600 employees and the annual turnover is approximately NOK 1 billion. Read more about IFE at www.ife.no/en

 
Our Digital Systems sector apply research in digital systems that enable organisations to be more competitive. To enable them to do more with less effort and get it done safer, quicker and at a lower cost. We are currently around 100 researchers under our 3 core values: curiosity, integrity and collaboration.

Location: Halden in Norway. https://www.youtube.com/watch?v=kd769TCkHRA

How to Apply?

the following application materials must be submitted through the IFE job application portal:

 • Cover Letter
 • Curriculum Vitae

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:

You should have:

 • PhD and research focus in one or more of our research fields. Given our multidisciplinary focus, expertise in more than one of the fields would be advantageous
 • A strong publication record in the last 5-10 years in these research fields
 • Track record of successful grant proposal writing
 • Track record of leading research projects through to success
 • A strong international network
 • You should be fluent in English
 • You should be interested in creating research groups around your research interests and mentoring junior researchers
Prefered profile:
Location:
Halden
Application deadline:
2021-08-15
Driftstekniker / fagarbeider  
Kjeller 
2021-08-20 
Description:

JEEP II-reaktoren ble besluttet nedlagt i 2019 og skal dekommisjoneres. I
den forbindelse omorganiseres den nukleære virksomheten på IFE for å være rustet for de nye utfordringene. På sikt skal denne virksomheten overføres til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten.

Avdeling Drift og operasjoner vil i den framtidige nukleære organisasjonen
ha det faglige ansvaret for drift av alle anlegg på det nukleære området på Kjeller, i driftsfase, pre-dekomfase og ved dekommisjonering. Avdelingen består av faggrupper for Operasjoner og for Fellestjenester. Sammen skal faggruppene bidra til at anleggene oppfyller de krav som stilles i lovverk og av myndigheter, samt de interne krav. Avdelingen skal sørge for utvikling og tilpassing av bygningsmassen ved stadig endringer som kreves av virksomheten.

We offer:
 • Mulighet til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjon, forsikring og boliglån i Statens pensjonskasse

Arbeidssted vil primært være Kjeller. En del reiser til Halden må medregnes.

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

 

Qualifications:
 • Vi ønsker primært en person med fag/svennebrev innen Ventilasjonsfaget. Personer med Vaktmesterskole og bred erfaring innen drift av bygg og anlegg kan også bli vurdert
 • Kompetanse innen drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, ventilasjonsanlegg er ønskelig
 • Erfaring med bruk av SD-anlegg og FDV-system, samt brannvarslingsanlegg er også ønskelig
 • Førerkort klasse B, truckførersertifikat er ønskelig
 • Beherske norsk, både muntlig og skriftlig
 
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og målrettet
 • Initiativtaker og løsningsorientert
 • Lagspiller med gode samarbeidsevner
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-08-20

Who works at IFE?

IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

Links:

Master thesis at IFE?

Lab work at IFE

IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

Links:

Employee benefits

At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

Your employee benefits:
• Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
• Flexible working hours
• Full salary during parental leave and illness
• Extra day off in connection with Christmas and New Year
• Support for education

In addition, we can offer:
• Corporate sports team and support for fitness center
• Canteen arrangements