Jørgen Vik blir organisasjonsdirektør ved IFE

Etter fire år som ordfører i Lillestrøm kommune vender Jørgen Vik tilbake til IFE, hvor han blir organisasjonsdirektør.

Publisert: 16. november 2023

Adm. dir. Nils Morten Huseby og Jørgen Vik. Foto: Silje A. Hole

Jørgen Vik har hatt permisjon fra IFE siden høsten 2019. Vik har hatt ulike stillinger innen HR ved IFE siden 2014, og var faggruppeleder for organisasjonsutvikling og endringsledelse da han ble ordfører. Fra 1. januar 2024 blir Vik organisasjonsdirektør og går inn i ledergruppen ved IFE, med ansvar for å lede strategiske og operasjonelle prosesser for organisasjonsutvikling, organisasjonskultur og lederutvikling.

- Jeg er svært glad for at Jørgen Vik kommer tilbake til IFE, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby. – Som ordfører i en av Norges største kommuner har han hatt en stor og krevende lederjobb med å lose kommunen gjennom blant annet sammenslåing og koronapandemi. Disse erfaringene, i tillegg til Jørgens omfattende bakgrunn innen HR og å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, er verdifulle for IFE og endringene vi skal gjennom de neste årene, sier Huseby.

- Jeg gleder meg til å komme tilbake til IFE. De fire siste årene har jeg fulgt godt med fra sidelinjen, og jeg har sett den fantastiske utviklingen som IFE har hatt. Det har gjort meg stolt, og jeg har en sterk identitet til IFE, sier Jørgen Vik. Han ser frem til å bidra til å utløse visjonene og ambisjonene som IFE har for fremtiden med utvikling av forskningsvirksomheten, legemiddelproduksjonen, områdeutviklingen på Kjeller og arbeidet med nedbygging av atomanleggene.

Bakgrunnen for at IFE oppretter stilling som organisasjonsdirektør er at instituttet står overfor betydelige endringer i årene fremover. IFEs nukleære virksomhet med anlegg og ansatte skal overføres til staten ved Norsk nukleær dekommisjonering (NND). Denne prosessen vil pågå i flere steg over flere år, og vil kreve kontinuerlig tilpasning og utvikling av organisasjonen. IFEs forskningsvirksomhet innen energi, miljø og digitale systemer er i sterk vekst med mange nyansatte de siste årene, og det er stort vekstpotensial fremover.

- For å få til sunn og god vekst, må vi arbeide aktivt med å utvikle organisasjonen og kulturen, og Jørgen har svært god erfaring med denne type arbeid fra å ha ledet en kommune med 9.000 ansatte og 90.000 innbyggere gjennom store endringer de siste årene, sier Huseby.