Internasjonale giganter satser på norsk hydrogenrevolusjon

Publisert: 20. mars 2020

Generalforsamling i mars. (Foto: Bo Mathisen).

– Institutt for energiteknikk (IFE) har siden 2001 forsket frem teknologien. Vi har brukt betydelige ressurser på å utvikle og kommersialisere teknologien og selskapet. Det er veldig gledelig at vi nå har fått inn investorer med kompetanse, nettverk og kapital til å løfte den norskutviklede teknologien ut i markedet og realisere potensialet internasjonalt, forteller  administrerende direktør Nils Morten Huseby.

ZEG Powers teknologi gjør det mulig å effektivt produsere utslippsfritt hydrogen fra naturgass, med karbonfangst som en integrert del. Teknologien er utviklet ved Institutt for energiteknikk (IFE), og de nye midlene skal blant annet brukes til å bygge det første industrielle anlegget.

– Vi hadde et mål om å hente 100 millioner kroner i denne emisjonen, men interessen har vært overveldende. Eierne som nå kommer inn, er noen av de fremste teknologi- og hydrogenaktørene i verden. Det sier noe om hvor viktig utslippsfritt hydrogen er for fremtiden, sier Kathrine K. Ryengen, daglig leder i ZEG Power.

Investorene som kommer inn gjennom emisjonen er AP Ventures, Sparx Group (Mirai Creation Fund), Nordea Markets, Danske Invest, CO2 Management, CCB og Nysnø. I tillegg går de eksisterende eierne IFE Invest og Stratel inn med ekstra midler.

– Vi har hatt tålmodige og langsiktige eiere, som har trodd på teknologien og fortsatt å satse. Å nå få flere eiere med samme dype forståelse og engasjement, vil gi ZEG Power musklene og evnen til å lykkes med den ambisiøse satsingen vår videre, både i Norge og internasjonalt. Nå skal vi endelig satse for fullt, og potensialet er betydelig, sier Ryengen.

Utslippsfri verdikjede

Det første ZEG-H2-anlegget skal bygges i CCB Energy Park på Kollsnes og planen er å produsere utslippsfritt hydrogen allerede i 2022.

– ZEG Power sin teknologi muliggjør i seg selv en mer effektiv måte å lage hydrogen på, men den virkelig store klimanøtten løses når CO2-deponiet på Kollsnes er etablert, gjennom «Northern Lights-prosjektet», og CO2 som fanges blir returnert dit. Da blir hele verdikjeden utslippsfri, fra naturgass til hydrogen, sier Ryengen.

Inntil CO2-deponiet er etablert, vil ZEG Power bruke biogass for å kunne levere utslippfritt hydrogen.

– Vi har forsket på og utviklet denne teknologien over mange år, og det blir et stort skritt fremover å få i gang det første industrielle anlegget. Vi har dessuten allerede planlagt ytterligere ekspansjoner i CCB Energy Park, som vil gi betydelige klimakutt og verdiskaping lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Ryengen.

Hydrogenløft

AP Ventures og Sparx Group (Mirai Creation Fund) er spesialiserte investeringsfond innenfor hydrogenteknologi, finansiert av store internasjonale industriselskaper inkludert Toyota og Sumitomo.

Nysnø Klimainvesteringer investerer i selskaper med smarte løsninger som reduserer klimagassutslippene og bygger fremtidens lavutslippssamfunn.

– Teknologien til ZEG Power er et viktig steg for industrialisering av fremtidsrettet hydrogenproduksjon. Sammen med internasjonalt ledende investorer innen hydrogenteknologi ser Nysnø frem til å følge selskapet i neste fase for kommersialisering, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

ZEG har jobbet med å få inn denne type investorer, som bidrar med mer enn bare finansiering.

– Dette er eiere med dyp kunnskap, brede nettverk og et sterkt ønske om å lykkes på feltet vårt. De forstår den sentrale rollen hydrogen spiller for å nå FNs bærekraftsmål. Som teknologi- og utstyrsleverandør vil ZEG Power fokusere på oppskalering, kommersialisering og videreutvikling av teknologi og løsninger, en strategi de nye eierne støtter, sier Ryengen.

Grønn motor

Internasjonalt går utviklingen på hydrogen raskt, med stadig nye bruksområder. Hydrogen blir regnet som en viktig brikke i å kutte utslipp innen transport og industri over hele verden.

Hydrogen fra norsk naturgass med karbonfangst og lagring kan bli en grønn motor for en langt raskere omlegging til utslippsfri transport og industri.

– Utviklingen av markedet for hydrogen i Norge har vært preget av en «vent og se»-holdning. Aktørene som ønsker å bruke hydrogen venter med investeringer fordi de ikke er garantert nok tilgang. Samtidig våger ikke produsentene å bygge opp kapasitet, fordi markedet ikke er stort nok i dag. Det skal vi i samarbeid med vår partner CCB løsne ordentlig opp i, sier Ryengen.

Fakta om ZEG Power:

  • Norske ZEG Power AS er et norsk selskap som har som formål å tilby verden et rent alternativ for energiproduksjon. ZEG Power leverer teknologi og utstyr for effektiv produksjon av utslippsfritt hydrogen fra hydrokarbongasser, ved hjelp av integrert CO2-fangst.
  • Hydrokarbongasser kan være naturgass eller biogass. Naturgass er i dag den største kilden til hydrogen. Hydrogen fra biogass kan gi negativt CO2-avtrykk, noe som er svært attraktivt fra et klimaperspektiv.
  • Teknologien er utviklet i Norge ved Institutt for Energiteknikk (IFE)
  • For ytterligere informasjon: www.zegpower.com