Intern gjennomgang oppdaget avvik i Himdalen

september 10, 2018

Institutt for energiteknikk (IFE) har i forbindelse med en grundig gjennomgang av tidligere deponert avfall oppdaget et avvik fra Forurensingslovens tillatelse i KLDRA i Himdalen. Avviket utgjør ingen fare for helse og miljø, men IFE ser alvorlig på saken.
Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen

Avviket ble varslet til Statens strålevern samme dag som det ble oppdaget. Den interne gjennomgangen hos IFE har sett på avfall som ble deponert tilbake til 2014 da endringer i Forurensingsloven ble gjeldende. Gjennomgangen har avdekket at enkelte beholdere med avfall fra industrien overstiger grensen for tillatt mengde bequerel i enkeltbeholdere. Totalt er det snakk om sju beholdere med avfall fra industrien, som IFE på grunn av radioaktivitet i innholdet har ansvaret for å håndtere i Norge.

– Det er ikke fare for helse og miljø, og IFE er svært opptatt av å få klarhet i saken og ser alvorlig på alle avvik, sier Henning Refshauge Vahr, direktør for Atomavfall og dekommisjonering ved IFE.

Avviket ble oppdaget i forbindelse med at IFE foretar en svært grundig gjennomgang av alt avfallet som er deponert i Himdalen og iverksetter strengere rutiner for kontroll av avfallet som deponeres.

IFE er i dialog med Statens strålevern om avviket og videre oppfølging.

KONTAKTINFORMASJON

Henning Refshauge Vahr, direktør Atomavfall og dekommisjonering, tlf. 906 38 211

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, tlf. 930 22 096

Relaterte artikler

Kontakt