Intern gjennomgang oppdaget avvik i Himdalen

Publisert: 10. september 2018

Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen

Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen

Avviket ble varslet til Statens strålevern samme dag som det ble oppdaget. Den interne gjennomgangen hos IFE har sett på avfall som ble deponert tilbake til 2014 da endringer i Forurensingsloven ble gjeldende. Gjennomgangen har avdekket at enkelte beholdere med avfall fra industrien overstiger grensen for tillatt mengde bequerel i enkeltbeholdere. Totalt er det snakk om sju beholdere med avfall fra industrien, som IFE på grunn av radioaktivitet i innholdet har ansvaret for å håndtere i Norge.

– Det er ikke fare for helse og miljø, og IFE er svært opptatt av å få klarhet i saken og ser alvorlig på alle avvik, sier Henning Refshauge Vahr, direktør for Atomavfall og dekommisjonering ved IFE.

Avviket ble oppdaget i forbindelse med at IFE foretar en svært grundig gjennomgang av alt avfallet som er deponert i Himdalen og iverksetter strengere rutiner for kontroll av avfallet som deponeres.

IFE er i dialog med Statens strålevern om avviket og videre oppfølging.

KONTAKTINFORMASJON

Henning Refshauge Vahr, direktør Atomavfall og dekommisjonering, tlf. 906 38 211

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, tlf. 930 22 096