Ingen skade for IFE i steinras i Halden

Steinraset ved Norske Skog Saugbruks har ikke hatt konsekvens for IFE, og driften ved Haldenreaktoren går som normalt.

Publisert: 27. april 2023

IFE Halden

Beredskapsorganisasjonen i Halden og Sikkerhetssjef har informert Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

IFE undersøkte fjellsikring i 2013, og det ble foretatt sikring i henhold til dette. IFEs ledelse avklarer om det skal gjøres nye sikringsvurderinger.

Ingen fare for boligbebyggelse i nærheten

Klokken 08.44 skriver politiet på Twitter at vurderingen nå er at det ikke utgjør fare for boligbebyggelse i nærheten.

Halden kommune har også gått ut med en pressemelding i dag om at det ifølge NVE ikke er grunn for bekymring for beboere i nærliggende boliger.