IFEs senter for digitalisering og datasikkerhet åpnet av digitaliseringsministeren

Publisert: 5. juni 2019

De nye laboratoriene blir sentrale virkemidler i den videre utviklingen av IFEs arbeid innen Digitale systemer (DS). IFE har blant annet pågående samarbeid med Halden og Sarpsborg kommuner samt Husqvarna-konsernet om digitaliseringsprosjekter. Vi er også i ferd med å etablere et digitalt responssenter, hvor all informasjon fra for eksempel kommunens ulike etater eller ulike industribedrifter samles og presenteres for beslutningstakerne som grunnlag for gode og effektive utviklingsløp.

– IFE har de aller beste forutsetninger for å kunne bidra i den store omveltningen som vi er midt oppe i. Det å ha sterke kompetansemiljøer på cyber sikkerhet kommer til å være helt avgjørende. Kunnskaps- og teknologimiljøer, som jobber sammen med bedrifter i sitt nærmiljø, men også på tvers nasjonalt, kommer til å være løsningen for virkelig å høste av de fantastiske gevinstene digitaliseringen kan gi oss i form av bedre offentlige tjenester, økt verdiskapning, nye arbeidsplasser og helt nye måter å gjøre ting på, sa Astrup i åpningstalen.

F.h. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og forskningsdirektør for Digitale systemer i IFE, Tomas Nordlander.

Målet med de to nye laboratoriene er:

  • Å tilby analyser og være en sparringspart på forskning og utvikling for offentlige, industrielle og næringslivsaktører.
  • Bidra til økt driftssikkerhet og forebygging av driftsstans, effektivisering og bedre styring.
  • Bidra med analyser som forbedrer menneske-maskin-dynamikken ved hjelp av  våre dyktige psykologer og verktøy for overvåking og testing av simulerte stress-situasjoner.
  • Utnytte IFEs kompetanse til å simulere eksperimenter som man ikke kunne gjort på et virkelig industrianlegg.
  • Øving med simulerte cyberangrep og håndtering av disse.
Åpningen av IFEs senter for digitalisering og datasikkerhet 3. juni 2019.

Se omtale av åpningen her:

NRK Østfold 3. juni: Digitaliseringsministeren til Halden

IFE egne kanaler: Linkedin, Twitter og Facebook.

HA: Her ble det ingen snorklipping (bak betalingsmur)