IFEs nye solpark åpnet av Olje- og energiminsteren

På sitt aller første oppdrag kom Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen til IFE for å åpne den nye solparken. Solenergi er en viktig del av kraftmiksen og fleksibiliteten som trengs for å møte Norges energibehov i tiden fremover.

Publisert: 30. november 2021

Aldri før har det vel vært så stor oppmerksomhet om strøm og behovet vi har for fornybare løsninger som gir økt kapasitet og fleksibilitet. Solenergi kan dekke en stor andel av energibehovet og gir muligheter for betydelig verdiskaping og nye arbeidsplasser Norge trenger i årene fremover.

IFE utfører forskning og utvikling relatert til storskala bakkemonterte solkraftanlegg, flytende solkraftsystemer og integrerte systemer. IFE kan også tilby internasjonal ekspertise innenfor utvikling av metoder og prosesser for fremstilling av solceller basert på silisium. Vi samarbeider med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier.


Avgjørende kobling mellom industri og forskning

Foto: Nicki Twang (PixelCo)

På åpningen av det nye testanlegget deltok i tillegg til representantene for Olje- og energidepartementet også sentrale aktører i solbransjen som Statkraft, Scatec, Ocean Sun, REC og FUSen samt Lillestrøms varaordfører Thor Grosås.

Samtlige bransjeaktører understreket hvor viktig det nære samarbeidet mellom industriaktører og forskningen på IFE for å utvikle nye teknologiske løsninger og innovasjoner.

Testanlegget hos IFE på Kjeller består av to deler. Utendørs utgjør solparken et testanlegg for solcellemoduler i nordisk klima. Her testes state-of-the-art solcellemoduler fra ulike leverandører, med detaljert overvåkning og avansert sensorikk. Det gjøres også høyoppløste målinger av solinnstrålingen og andre vær-parametre som påvirker produksjonen av solstrøm.

Innendørs er det en test- og karakteriserings-lab for solcellemoduler. Her kan ytelsen til solcellemodulene studeres i detalj, blant annet ved hjelp av en full-skala solsimulator og avansert avbildning. Til sammen utgjør dette en forskningsinfrastruktur som er unik i Norden.


Grønn plattform
IFE er blant annet forskningspartner på Grønn plattform, regjeringens satsning som gir norske bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Grønn plattform-tildelingen på solenergi er satt sammen av to prosjekter, med fokus på hybride vann- og flytende sol-kraftverk. Det ene er et bedriftsprosjekt som ledes av Scatec, der Prediktor, Ocean Sun, IFE, SINTEF Energi og Energiklyngen er partnere. Det andre er et stort kompetanseprosjekt som ledes av Josefine Selj ved IFEs avdeling for solkraftsystemer. Her er Scatec, Prediktor, Ocean Sun, Hydro, Statkraft, Multiconsult, SINTEF Energi, UiO, NTNU og NIVA partnere.