IFEs nye laboratorium vil gi fart til innovasjon og verdiskaping

IFE har i en årrekke hatt landets fremste miljø av batteriforskere, nasjonalt ledende infrastruktur og fasiliteter for forskning og utvikling på batterier og batterimaterialer. Nå tar vi et stort skritt videre med åpning av et nytt laboratorium på 500 kvm for battericelleproduksjon i industriskala.

Publisert: 24. november 2023

Fra venstre: Nils Morten Huseby (administrerende direktør, IFE), Arve Holt, (forskningsdirektør), Jan Petter Mæhlen (seniorforsker), ordfører Kjartan Berland, Hanne Flåten Andersen (avdelingsleder), Sigmund Kielland (rådgiver) og Martin Smedstad Foss (divisjonsdirektør). Foto: Jonas Bjørnes, IFE

-Unik og state-of the art infrastruktur har hele tiden vært et sentralt premiss for forskningen som drives ved IFE. Våre unike laboratorier skal være tilgjengelige for våre samarbeidspartnere for å bidra til at de også kan være ledende på sitt område. I løpet av de 75 årene som har gått siden den første atomreaktoren ble påbegynt har det blitt bygget en rekke nye, sentrale forskningsanlegg. Laboratoriet som IFE nå åpner er det mest avanserte i sitt slag for batteriforskning i Norge i dag, og er en del av den nasjonale batteriforsknings-infrastrukturen NABLA (Norwegian Advanced Battery Laboratorium), fremhevet IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby på åpningen.

Målsetningen er å gi et realt innovasjonsløft for batterier i Norge og samtidig bidra til å øke den internasjonale synligheten og konkurransekraften til norske batteriaktører. Laboratoriesatsingen er også viktig for å bidra til utdanningen av fremtidens forskere og ingeniører på dette raskt voksende området.

Vi er sentrale i teknologiutviklingen som skal bidra til grønn industrialisering og verdiskaping for generasjoner fremover. Det nye laboratoriet gir oss mulighet til å forske tett på markedets behov i hele verdikjeden,

Hanne Flåten Andersen

Forskningssjef for batterilaboratoriet ved IFE

IFE forsker på batterier langs flere akser. Vi forsker på hvordan materialer, strukturer og design kan gjøre batteriene bedre, billigere, sikrere og mer holdbare. Vi bruker også kompetansen vår til å skreddersy testing, simulering og modellering av batterier for ulike norske aktører. Laboratoriet vil gi IFEs forskere mulighet til å studere materialer i større skala med maksimal fleksibilitet for å imøtekomme forespørslene fra våre partnere. Utvikling av teknologi basert på miljøvennlige materialer er avgjørende, samt bruk av grønn energi i produksjonen. IFE bidrar langs hele verdikjeden, inkludert prosjekter på bærekraftige materialvalg, resirkulering og gjenbruk. Elkem, Cenate, Morrow, Freyr og Beyonder er eksempler på aktører vi samarbeider med.

-Ved denne etableringen, er jeg sikker på at flere nye selskaper vil bli etablert det neste tiåret, fastslo Rahul Fotedar fra Morrow Batteries, en av industripartnere som allerede benytter IFEs laboratorier.

Nasjonalt laboratorium for fremtidens Norge

Laboratoriet som nå åpnes inngår i den nasjonale infrastrukturen Norwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA) som er finansiert av Norges forskningsråd med 100 MNOK. I tillegg har IFE investert mer enn 40 MNOK for etablering av det nye laboratoriet på Kjeller.

Dette vil gjøre det norske forskningsmiljøet i stand til å levere spesialister, kompetanse og teknologi til det voksende området energilagring i Norge, inkludert materialprodusenter, celleprodusenter og sluttbrukere.

NABLA vil bidra til en raskere omstilling fra fossil til fornybar energi, reduserte utslipp av drivhusgasser og til å realisere stor, ny og bærekraftig verdiskaping i Norge. Laboratoriefasilitetene vil gjøre det norske forskningsmiljøet i stand til å levere spesialister, kompetanse og teknologi til det voksende området energilagring i Norge, inkludert materialprodusenter, celleprodusenter og sluttbrukere.

IFE er prosjekteier og har med Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF Universitetet i Agder og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som partnere. NABLA har også nære koblinger til FME Mozees (www.mozees.no), og dermed flere norske akademiske miljøer, industripartnere og infrastrukturens sluttbrukere.

Om Institutt for energiteknikk

Institutt for energiteknikk (IFE) holder til på Kjeller og i Halden. Vi er teknologioptimister og har i 75 år bidratt til innovasjoner for norsk verdiskaping og samfunnsutvikling. Allerede på 70-tallet begynte IFE å jobbe med solceller og batteriteknologi, og vi har i dag en stor portefølje innen områder som batteriteknologi, hydrogenteknologi, solenergi, karbonfangst og lagring samt energisystemanalyse. Vi har også et betydelig fagmiljø innen anvendt nukleærvitenskap, kunstig intelligens, datasikkerhet, kontrollrom- og interaksjonsdesign samt industripsykologer spesialisert på samhandling mellom menneske og maskin. Vi er 720 ansatte fra 35 nasjoner. Sammen forsker vi for en bedre fremtid.

For fullstendig bildebank fra åpningen, se https://mediebank.ntb.no/p/en-GB/institutt-for-energiteknikk/album/NbVw4JPto9AFb9B