IFE utsetter oppstart av reaktoren på Kjeller

Publisert: 25. januar 2019

Forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller. Foto: Jan Nossen

Korrosjonen ble oppdaget i en svært grundig gjennomgang av reaktoren ved den inneværende planlagte reaktorstansen. I forbindelse med kontrollen er reaktoren nedstengt, og det er ikke brensel og tungtvann i den.

– Vi har funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. Reaktoren er nedstengt og det er derfor ikke fare for helse, miljø eller sikkerhet, sier administrerende direktør i IFE, Nils Morten Huseby.

– Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Reaktordrift er underlagt svært strenge krav og reguleringer, og denne gjennomgangen er en del av et langsiktig kontrollprogram, sier Huseby.

Undersøkelsen av reaktoren pågår frem til slutten av januar og det vil ta noen uker før sluttrapporten er ferdig. Det vil måtte gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare konsekvensene av funnene og tiltak. Den planlagte oppstarten av reaktoren 7. februar blir dermed utsatt.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er informert. IFE vil ha løpende kontakt med direktoratet om prosessen videre.

Fakta om JEEP II-reaktoren

  • JEEP II er en forskningsreaktor på Kjeller som brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi
  • Reaktoren vært i drift siden 1967
  • Reaktoren er del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen NcNeutron for grunnleggende fysikkforskning og materialteknologi (https://ncneutron.no/)
  • Bidrar i utviklingen og bygging av det nye europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige
  • IFE fikk fornyet konsesjon for å drive anlegget fra 1. januar 2019 for ti nye år