IFE med sentral rolle i norsk senter for kunstig intelligens

Publisert: 28. juni 2022

Et digitalt innovasjonssenter, eller European Digital Innovation Hub (EDIH), er et strategisk initiativ som ble startet av EU for å øke opptaket og bruken av digital teknologi. Målet er å sikre fremtidig konkurransekraft for industrien og næringslivet i Europa samt få en bedre utnyttelse av digitale løsninger i offentlig sektor. Det er også viktig for EU kommisjonen å sikre en bedre overføring av resultatene fra forskningsdrevet innovasjon til industri, næringsliv og offentlig sektor. Digital Europa-programmet er EUs svar på denne utfordringen og skal sikre økt bruk av digitale teknologier.

På tvers av Europa skal det etableres om lag 140 EDIH-er, som alle har egne fokusområder og kjernekompetanse. Nemonoor skal fokusere på bruk av kunstig intelligens (KI) og blir en av to EDIH-er i Norge. IFE har fått ansvaret for tilrettelegging og koordinering av infrastruktur for testing av løsninger og idéer.

Skal støtte virksomheter med digital omstilling

Nemomoor er et konsortium som skal støtte virksomheter med en digital omstilling. Særlig aktuelle virksomheter er små og mellomstore bedrifter, samt offentlig sektor. Hovedfunksjonen er altså å være et kontaktpunkt for disse interessentene og tilby en tjenestekatalog som dekker alle trinnene i en kundereise fra idé til løsning. Se figur under.

Figur som viser kundereisen for en virksomhet i møte med Nemonoor-konsortiet
Figur: Kundereisen for en interessent som kontakter Nemonoor med en idé eller et kompetansebehov.

Konsortiet skal knytte behov og idéer hos en virksomhet eller organisasjon til relevante løsninger og teknologier, enten i Norge eller Europa. EDIH-nettverket i Europa gir tilgang på en felles tjenestekatalog som blant annet omfatter foredling av idéer, testing av teknologier, opplæring, og finansiering. De fire hovedområdene som EDIH-ene skal ta for seg er kunstig intelligens, high performance computing/tungregning, cyber security, og andre avanserte digitale ferdigheter – som stordata, blokkjede, AR/VR, robotikk/automasjon og lignende.

Kunstig intelligens innen fire områder

Nemonoor blir et innovasjonssenter som skal sette søkelys på kunstig intelligens. Med utgangspunkt i teknologi knyttet til kunstig intelligens, skal Nemonoor ta for seg fire områder: produksjon, helse, byer og samfunn, samt energisystemer. Dette betyr at bedrifter og aktører som utvikler teknologi relatert til ett eller flere av disse områdene, kan få hjelp av Nemonoor-konsortiet til å utvikle og teste teknologien eller idéen sin.

Haldenmiljøet med IFE, Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold, og Cluster for Applied AI er et unikt KI-miljø i norsk sammenheng, med ulik spisskompetanse fordelt mellom organisasjonene. I tillegg vil Nemonoor få tilført ekspertise fra de seks andre partnerne i konsortiet – Digital Norway, NORA, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF, og ÅKP.

IFEs ansvar i Nemonoor

IFE har ansvaret for en av totalt åtte arbeidspakker som konsortiet skal levere på. IFEs laboratorier, fasiliteter, og tilnærming til anvendt forskning gjorde at vi fikk ansvaret for arbeidspakke 6 som omhandler testing og eksperimentering. Siden IFE ble etablert i 1948 er nær 10 milliarder kroner investert i relevant forskningsaktivitet og fasiliteter gjennom OECD Halden Reactor Project (omregnet til dagens kronekurs og justert for inflasjon). Oversikten over de åtte arbeidspakkene i Nemonoor ser slik ut:

  • AP1: Ledelse, koordinering og rapportering – Digital Norway
  • AP2: Økosystem og nettverksbygging – Smart Innovation Norway
  • AP3: Mobilisering, kommunikasjon, og formidling av resultater – Digital Norway
  • AP4: Vurdering av forretningsmodell og potensiale – ÅKP
  • AP5: Ferdigheter og opplæring – NTNU
  • AP6: Testing og eksperimentering – IFE
  • AP7: Støtte for å finne finansiering – SINTEF
  • AP8: Bærekraft, etikk, personvern og styring – NORA
  • Norway Health Tech – Bidragsyter på tvers av arbeidspakkene

Tomas Nordlander, divisjonsdirektør for IFE Digitale Systemer i Halden og med doktorgrad i kunstig intelligens har dette å si om Nemonoor:

– IFE ser på Nemonoor som et viktig virkemiddel for å øke opptaket av KI-forskning i næringsliv, industri, og offentlig sektor. Vi er veldig fornøyde med at søknaden ble godkjent, og er stolte av å delta i konsortiet og å få lede arbeidspakken som går på testing og eksperimentering. Dette gir oss ikke bare muligheten til å styrke norske organisasjoner, men også eksportere norsk KI-kompetanse til Europa gjennom EDIH-nettverket sier Tomas Nordlander.

Les mer