IFE på Arendalsuka 2023

IFE er på plass på årets Arendalsuka for å bidra til både god forskningsformidling, og en sterk stemme i samfunnsdebattene om blant annet kraft, energi og miljø.

Publisert: 14. august 2023

Foto: Arendalsuka, Mona Hauglid

Nullutslipp i transport, kjernekraft i Norge, og cybersikkerhet er noen av de temaene som står i fokus for IFE.

IFE stiller med en god bredde av forskere og ledere, og alle arrangementer på Arendalsuka er gratis å delta på. Hele programmet finnes på arendalsuka.no.

Nedenfor er en oversikt over alle arrangementene som enten IFE selv arrangerer, eller deltar aktivt på, med link til mer informasjon:

Mandag 14. august

IFE: Båten «Legacy of the Fjords»:  kl. 15:30 til 16:30 ​

Kjell Ingolf Ropstad, KrF, Marius Arion Nilsen, FrP, Linda Monsen Merkesdal, AP og Bård Ludvig Thorheim, Høyre tok debatten om Kjernekraft. Silje Aspholm Hole, IFE var ordstyrer. Foto: Vidar B. Steder, IFE

I media:

Kunstig intelligens – er det behov for særnorske regler?

Båt i Pollen, MV Thea, kl. 16:00 – 17:00

Kunstig intelligens – er det behov for særnorske regler? – Arendalsuka

Lansering av det nye solkraftselskapet Geisli

Erik Marstein deltok fra IFE.

I media:

Tirsdag 15. august

IFE: Slik knekker Norge koden for nullutslipp i transport

Forskningsdirektør ved IFE, Tine Uberg Nærland ledet en spennende paneldebatt. Foto: Gry Slotterøy, IFE

Multiconsult, Peak Shaper, Advokatfirmaet Thommessen, IFE, Aneo: Kan lokale energisamfunn bidra til å løse kraftkrisen?

IFE: Cybersikkerhet- Trene hjemme- hjelpe ute

Basert på hjelp innen cybersikkerhet fra Norge har et kjernekraftverk i Ukraina rapportert at det har bidratt til å stoppe cyberangrep under krigen i Ukraina. På bilde er  forskningsdirektør Bjørn Axel Gran. Foto: Vidar B. Steder, IFE

I media:

Onsdag 16. august

MORROW og IFE: Batteriteknologi ​

NORIN: Velferdssamfunn, teknologi og miljø

Fra venstre: John Rune Nielsen, NILU, Mari Susanne Solerød, NIVA, Pål Molander, NIVA, Aasmund Fahre Vik, NILU, Carina Hundhammer, NORIN og Janicke A. Giæver, NORIN. Foto: Therese Sagvik

Videointerju: Carina Hundhammer tok en prat med Gro Eide fra Elkem etter dagens paneldebatt om behovet for næringsrettet forskning som ivaretar miljøet

Torsdag 17. august

NORIN & NORCE: EU, forskningspolitikk og investeringer  ​

Carina Hundhammer, Martin Hemmer,Lene Sørlie Heier, Elisabet Haugsbø, Benedicte Løseth. Foto: Vidar B. Steder, IFE

I media:

UiO og IFE: Nukleær kompetanse; Er Norge forberedt

Jonny Hesthammer, Oddmund Kroken, Ann-Cathrin Becken, Thor Audun Saga, Roar Vevelstad, Tomas Norlander. Foto: Vidar B. Steder, IFE

UiO og AgileraKompetanse innenfor nukleærmedisin ​