IFE leder fire nye kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Publisert: 13. desember 2019

Foto: Norges forskningsråd

Forskningsrådet mottok 96 søknader til utlysningen Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet med søknadsfrist 4. september 2019. Totalt er 383 millioner kroner fordelt på 31 prosjekter. I denne tildeling bevilges det midler til å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

– Det viser at vi er konkurransedyktige og relevante i våre bransjer. Nyhetene er kjempegode og gjør oss godt posisjonert for 2020, kommenterer forskningsdirektør for strømning- og miljøanalyse, Martin Foss.

Dette er prosjektene IFE skal lede:

  • Development of a novel model for prediction of aggressive top-ofline corrosion with organic acids (ModTLC)
  • Analysis and prediction of floating PV power plant performance
  • Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind
  • Upscale – Building knowledge on the future generation of floating substructures for very large wind turbines

Blant prosjektene er en satsing på flytende sol med Scatec Solar, Equinor, Statkraft, Ocean Sun og Multiconsult på laget.

– Prosjektet vårt dreier seg om å overvåke og bestemme ytelsen til flytende solparker. Det involverer flere ulike avdelinger på IFE. Vi vil blant annet gjøre termisk modellering og analysere produksjon fra flytende solparker i forhold til resten av energisystemet og se på ytelse og degradering for solcellemodulene, forteller forsker og faggruppeleder Josefine Selj.

Lenke til KPN-omtalen fra Norges Forskningsråd.