IFE inngår samarbeid med det belgiske atomforskningsinstituttet SCK-CEN

Publisert: 18. september 2018

Cooling towers of the BR2 nuclear reactor at the Boeretang Lake in Mol, Belgium. Photograph by Michael Weinold, distributed under a CC BY-SA 4.0

Etter beslutningen om nedlegging av Haldenreaktoren er det viktig for det internasjonale samarbeidet innen atomsikkerhet at eksperimenter som tidligere ble utført i Haldenreaktoren kan videreføres ved BR2-reaktoren i Belgia. SCK-CEN opererer BR2-reatoren som har mange likhetstrekk med Haldenreaktoren. Institusjonene kjenner hverandre godt gjennom flere ti-års samarbeid.

IFE og SCK-CEN har komplementær kompetanse og IFE vil ha stor nytte av det belgiske FoU-instituttets kompetanse innen brenselshåndtering og dekommisjonering. IFE er nå i gang med å rydde opp i historisk atomavfall og har startet planleggingen av den kommende dekommisjoneringen av Haldenreaktoren. I disse prosessene vil et samarbeid med SCK-CEN bli svært verdifullt. For IFE er det også viktig fortsatt å ha tilgang til bestrålingstjenester og en forskningsreaktor som kan utføre tester av atombrensel.

– IFE vil fortsatt forske på atomsikkerhet selv om Haldenreaktoren legges ned, sier IFEs administrerende direktør Nils M. Huseby.

Internasjonalt samarbeid har alltid vært et kjennetegn ved IFEs virksomhet og vil bare bli viktigere i fremtiden, spesielt nå som antallet forskningsreaktorer i verden reduseres. Gjennom Haldenprosjektet har IFE samarbeidet med SCK-CEN i mange år og de to forskningsinstitusjonene har utviklet nære faglige relasjoner.

– Gjennom denne avtalen vil vi kunne øke forskningssamarbeidet både innen materialteknologi og innen dekommisjonering. SCK-CENs erfaring innen dekommisjonering vil bli av stor betydning i årene som kommer etter hvert som nedbyggingen av Haldenreaktoren skal begynne, sier Huseby.

Tirsdag 18. september skrev generaldirektør Eric van Walle ved SCK-CEN (t.h.)og administrerende direktør Nils Morten Huseby ved IFE (t.v.) under en samarbeidsavtale. Foto: István Szöke, IFE.

Mer informasjon om SCK-CEN www.sckcen.be