IFE gransker mulig vitenskapelig uredelighet i prosjekter ved Haldenreaktoren

Publisert: 5. august 2019

Foto: Mick Tully, Image Communication

– Informasjonen vi har fått dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid. Vi tar dette svært alvorlig og satte umiddelbart i gang en eksternt ledet gransking, som pågår nå, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Prosjektene informasjonen gjelder er sluttført for mange år siden, og situasjonen har ikke ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018, og informasjonen er fremkommet i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

IFE har informert relevante aktører og kunder som kan være berørt, og holder myndigheter og interessenter informert. IFE vil neppe kunne trekke endelige konklusjoner før granskingen er gjennomført.

– Vitenskapelig uredelighet er uakseptabelt, og strider mot IFEs etiske prinsipper. Vi har satt inn betydelige ressurser og internasjonal ekspertise i granskingen for å få alle fakta på bordet. Dette vil være en tidkrevende prosess, og vi er fortsatt på et tidlig stadium. Siden 2016 har IFE brukt mye ressurser på å styrke sikkerhetskulturen og forbedre prosesser og rutiner ved instituttet. Vi vil bruke granskingens konklusjoner i dette arbeidet, samtidig som vi vil iverksette nødvendige tiltak løpende, sier Huseby.

IFE har rapportert forholdet som et mulig alvorlig brudd på anerkjente forskningsetiske normer til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.

OM IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948, og er en selvstendig stiftelse. IFE er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder, og omsetter for rundt 1 milliard kroner i året.

IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 600 ansatte og 38 nasjonaliteter. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, helse og industriutvikling.

IFE er i dag verdensledende i utvikling av neste generasjon batteriteknologi. Vi bidrar til bedre og mer effektive løsninger på sol, vind og hydrogen. Vår forskning sørger for mer effektiv ressursutnyttelse og økt bærekraft i norsk olje- og gass-sektor.

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Pressekontakt, +47 458 31 504

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonssjef, +47 930 22 096

Mona Lunde Ramstad, kommunikasjonsrådgiver, +47 452 14 794

E-post: presse@ife.no