IFE fikk Ahlin Novateurs Omdømmepris

IFE har blitt tildelt Ahlins Omdømmepris for 3. kvartal 2023. Prisen deles ut av Ahlin Novateur og går til bedrifter og organisasjoner som har bidratt til å skape positivt omdømme for regionen. Med denne prisen ønsker Ahlin Novateur å fremheve det gode arbeidet som gjøres i næringslivet på Lillestrøm.

Publisert: 6. desember 2023

Jarle Blindheim, Kommunikasjonsrådgiver i Ahlin Novateur, Siw-Hege Gundersen, Divisjonsdirektør i IFE, Lars Jørgen Jensen, Prosjektdirektør i IFE, og Christer Futsæther, Byråleder for Ahlin Novateur. Foto: Vidar B. Steder, IFE

Setter Lillestrøm på kartet

IFE har blitt belønnet for sitt engasjement og bidrag til å sette Lillestrøm på kartet som en region som mestrer kunsten å kombinere innovasjon, bærekraft og næringsutvikling.

Juryens begrunnelse

Juryen, som består av representanter fra Ahlin Novateur begrunner kåringen med IFEs lange tradisjon som ledende innen energiforskning. Videre mener juryen at det har vært en godt bevart hemmelighet hvordan IFE helt siden 1948 har bidratt til energieffektive løsninger for norsk og internasjonal industri.

I begrunnelsen trekker juryen også fram IFEs betydelige bidrag til økt sikkerhet ved Ukrainske kjernekraftverk i forbindelse med den russiske invasjonen. Gjennom å dele sin kompetanse på cybersikkerhet, kan IFEs forskningsmiljø på atomsikkerhet ha bidratt til å hindre kritiske hendelser som kunne fått katastrofale konsekvenser for store deler av Europa.

IFE har klart å utvikle seg i tråd med tiden, og dette gjør virksomheten til en viktig aktør når det gjelder innovative løsninger for bærekraftig energiproduksjon.

Samfunnsaktør for fornybar energi

IFE har også gjort seg bemerket som en samfunnsaktør i ordskiftet knyttet til fornybar energi, og hvordan Norge kan bidra til at verden når sine klimamål. Dette positive engasjementet bidrar til å styrke Lillestrøms omdømme som en region med et innovativt og kompetansesterkt næringsliv. Det er håp om at dette kan gjøre Lillestrøm til et enda mer attraktivt område, både for kompetansepersoner og virksomheter.

- Vi er utrolig stolte og beæret over å motta Ahlins Omdømmepris. Dette anerkjenner innsatsen og dedikasjonen til alle våre ansatte som jobber hardt hver dag for å utvikle energieffektive løsninger og bidra til en bærekraftig fremtid. - Denne prisen viser også at Lillestrøm har potensiale til å bli en ledende region innen innovasjon og næringsutvikling. Vi er glade for å være en del av denne spennende reisen og ser fram til å fortsette å bidra til å gjøre Lillestrøm til et enda mer attraktivt område for nye innovasjonsmiljøer og etablering av nye virksomheter.

Siw-Hege Gundersen

Divisjonsdirektør for teknologi og eiendom ved IFE.

Komplekst prosjekt levert på tid, kost og kvalitet

Lars Jørgen Jensen er prosjektdirektør i IFE, og hadde ansvar for prosjektering og ferdigstilling av den nye batterilaben som sto ferdig 3. november.

- Ny Batterilinje var et komplekst byggeprosjekt hvor eksisterende bygg fra 1960 ble ombygget for å kunne forsyne state of the art høyteknologisk forsknings- og laboratorieutstyr. Til tross for bygningsmessige utfordringer er vi stolte av totalleveransen som ble levert på tid, kost og kvalitet. Nå har forskerne tatt i bruk laboratoriearealene og gir gode tilbakemeldinger på byggets kapasiteter. Vi er nå i forprosjektfase for etablering av nytt laboratoriebygg på Kjeller, ca 1700 BTA; dette er planlagt ferdigstilt før sommeren 2026.

Lars Jørgen Jensen

Prosjektdirektør i IFE

Om IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) holder til på Kjeller og i Halden, og har i 75 år bidratt til innovasjoner for norsk verdiskaping og samfunnsutvikling. Allerede på 70-tallet begynte IFE å jobbe med solceller og batteriteknologi, og har i dag en stor portefølje blant annet innen batteriteknologi, hydrogenteknologi, solenergi, karbonfangst og energisystemanalyse. IFE har 720 ansatte fra 35 forskjellige nasjoner.