IFE etablerer Agilera Pharma AS  

I dag markerer IFE en betydelig milepæl med innvielsen av det nye selskapet Agilera Pharma AS 

Publisert: 1. mars 2023

Frem til i dag har radiofarmasi vært en divisjon på IFE. Men fra i dag har virksomheten blitt skilt ut i selskapet Agilera Pharma AS, og får med dette muligheten til å bedre å kunne ta del i veksten som forventes å komme internasjonalt fremover innen kontraktbasert utvikling og produksjon av radiofarmaka. IFEs nasjonale grossistvirksomhet innen radiofarmasi blir også en del av Agilera, og vi forventer også en betydelig vekst i denne delen av virksomheten.  

Etableringen medfører at 135 IFE-ansatte går over til å bli ansatt i Agilera, og feirer dagen med en presentasjon av det nye selskapets omforente visjon og verdier.  

Norsk fagmiljø i verdensklasse

Agilera er en viktig del av et særdeles innovativt og sterkt radiofarmasi-cluster i verdensklasse, basert i Oslo-området. Med utspring i UiO, OUS og IFE har dette norske fagmiljøet lyktes med å oppnå en viktig posisjon internasjonalt innen sitt område.  

En viktig grunn til at Agilera har kommet dit vi er i er et nært og godt samarbeid med Bayer, samt mer enn 10 år med erfaringen fra storskala produksjon av Xofigo for verdensmarkedet. Dette har hjulpet Agilera med å bygge opp betydelige kapabiliteter innen legemiddel-utvikling og innen global distribusjon, og selskapet kan skilte med en arbeidsstyrke som har helt unik kompetanse og erfaring både fra klinisk og kommersiell produksjon, i tillegg til utvikling og distribusjon av radiofarmaka.

Nils Morten Huseby

Adm. dir. IFE

Etableringen av Agilera Pharma AS er et viktig neste steg i den videre byggingen av helseindustri i Norge, og samtidig også for pasientene som får behandling av medisiner produsert og distribuert av Agilera.

Ansatte i Agilera er dedikert til å sørge for at medisinen skal komme frem til pasienten i rett tid og med riktig kvalitet - uansett hvor i verden pasienten er og uansett hvor kort holdbarhet medisinen har. 

Denne milepælen markerer også begynnelsen på nye investeringer og vekst, sier Adm. dir i Agilera Pharma AS, Erik Flatmark    

Med etableringen av Agilera legger vi til rette for betydelige investeringer og vekst innen radiofarmasøytisk utvikling og produksjon i Norge, og målet er å etablere Oslo/Kjeller som en vesentlig hub i Nord-Europa.