IFE effektiviserer drift av nukleære anlegg i USA

IFE utfører nå på bestilling fra Departement of Energy og Idaho National Laboratories et prosjekt for å digitalisere og effektivisere amerikanske kjernekraftverk basert på instituttets kompetanse fra mangeårig arbeid for petroleumsindustrien i Norge.

Billig fossil energi og dereguleringen av elektrisitetsmarkedet har medført at mange amerikanske kjernekraftverk sliter med økonomien. Nedstengning av reaktorer vil medføre tap av store mengder elektrisitet med null CO2 utslipp.

IFE har spilt en aktiv rolle i arbeidet med digitalisering av norsk sokkel som siden starten av 2000-tallet har vært driveren i det store skiftet oljeindustrien har gjennomført med nye og mer effektive driftsformer. IFE utfører nå på bestilling fra Departement of Energy og Idaho National Laboratories et prosjekt for å overføre og utnytte disse erfaringene i amerikanske kjernekraftverk. I første omgang er det tre reaktorer i Minnesota, USA, som skal dra nytte av IFEs erfaringer fra Nordsjøen.

Bye, Andreas

Menneskesentrert digitalisering,

Relaterte artikler

Kontakt