IAEA ønsker et tettere samarbeid med IFE i Halden om digitalisering og dekommisjonering

Publisert: 18. september 2018

Fra venstre: Nils Morten Huseby (IFE) og IAEAs visepresident og leder av Institutt for Nukleærteknologi, Mikhail Chudakov signerte 18. september en ny avtale som etablerer et formelt samarbeid mellom IAEA og IFE. Dette er ett av flere viktige skritt for å bygge videre på de gode resultatene fra OECD Haldenprosjektet. Foto: István Szöke, IFE.

Antallet reaktorer og nukleære anlegg som er modne for dekommisjonering i nær fremtid øker betydelig. Det internasjonale atomenergibyrå IAEA ønsker å være med å ta ansvar for at disse prosessene skjer på en sikker og trygg måte, derfor signerte de avtalen med IFE under sin årlige konferanse på vegne av alle medlemslandene.

– Etablering av et formelt samarbeid mellom IAEA og IFE, vil gjøre det mulig for oss å forbedre formidlingen av forskningsresultater og hjelpe medlemslandene å identifisere beste tilgjengelige praksis. Vi håper at IFE i Halden over tid blir et IAEA-samarbeidssenter som fokuserer på anvendelse av digitalisering til dekommisjonering, sa IAEAs visepresident og leder av Institutt for Nukleærteknologi, Mikhail Chudakov.

Ett av flere viktige skritt for å videreføre arbeidet i tilknytting til OECD-avtalen i Halden.

Etableringen av et formelt samarbeid mellom IAEA og IFE er ett av flere viktige skritt for å bygge videre på de gode resultatene fra OECD Haldenprosjektet.

– IFE har vært engasjert i forskning og praktisk anvendelse av avanserte digitale konsepter for dekommisjonering i flere tiår. Med den kommende dekommisjonering av Haldenreaktoren har IFE og Norge en strategisk interesse i å styrke kompetansen innen dette feltet. IFE ønsker å ta en ledende rolle for å legge til rette for en jevn overføring av innovative digitale løsninger i samarbeid med IAEA, sier IFEs administrerende direktør, Nils M. Huseby.

IFE og IAEA er enig om følgene grunnleggende punkter i innledningen av samarbeidet:

• At det skal utveksles og formidles ikke-gradert informasjon, inkludert publikasjoner og deling av erfaringer, eksempler på beste praksis og casestudier.

• At partene skal drive opplæring og kapasitetsbygging, herunder samarbeide etter behov, i utviklingen av utdanning og trening og vurderer digitalisering av kunnskapshåndtering for atomkraft.

• Støtte hverandre etter behov, holde relevante arrangementer sammen og gjennomføre felles prosjekter eller workshops med samarbeidspartnere.

 

Kontaktinformasjon

Administrerende direktør: Nils Morten Huseby, tel. +47 905 44 545

Forskningsleder: István Szöke, tel. +47 454 98 721