IAEA inspeksjon gjennomført i høyeste korona-beredskap

Publisert: 8. mai 2020

IAEA-inspektørene klare for inspeksjon i Halden. Fra venstre nr 2: Tonje Sekse (DSA), nr 4: Tommy Johansen (IFE)

Siden de to inspektørene kom fra Wien, Østerrike og hadde fått unntak fra karantenebestemmelsene fra Helse- og omsorgsdepartementet, ble de møtt med høyeste koronaberedskap hos IFE for å ivareta smittevernet.

– Det er viktig at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser i henhold til ikke-spredningsregimet, og for verden at disse inspeksjonene kan gjennomføres på en god måte, tross koronasituasjonen, understreket Hans-Jørg Kleemann, driftsansvarlig Met. lab. II. på IFE.

Helse- og omsorgsdepartementet understreket i brevet som ga unntak fra karantenebestemmelsene at sikkerheten ved Norges nukleære installasjoner anses som samfunnskritisk, og at forpliktelsene Norge har i sin bilaterale kontrakt med IAEA må opprettholdes. Derfor var det nødvendig med unntak fra karantenebestemmelsene. IFE hadde tett dialog og flere møter med DSA og IAEA i forkant, for å diskutere detaljene rundt gjennomføringen av inspeksjonen.

Inspeksjonen ble gjennomført på en profesjonell og effektiv måte, uten avvik eller anmerkninger. Den bekreftet at Norge er i overenstemmelse med de internasjonale forpliktelser når det gjelder ikke-spredning av nukleært materiale.

Det som vanligvis er en 4-dagers inspeksjon ble kortet ned til to dager, med en dag i Halden og en på Kjeller. Inspektørene ga uttrykk for at de var veldig fornøyde med hvordan de ble mottatt og prosedyrene IFE hadde etablert for å ivareta smittevernet mot korona.

IAEA-inspektørene klare for inspeksjon i Halden. Fra venstre nr 2: Tonje Sekse (DSA), nr 4: Tommy Johansen (IFE)

Begge inspektørene fra IAEA hadde blitt testet for Covid-19 i Wien, og testene var negative. Men siden de ikke hadde blitt testet på nytt etter reisen fra Østerrike til Norge, med flere mellomlandinger, valgte IFE å anse de som om de var smittebærende. Alle forhåndsregler ble derfor tatt, for å forhindre at IFE-ansatte ble utsatt for smitte.

IFE gjorde grundige forberedelser og risikovurderinger i forkant av inspeksjonen. Gjennom hele inspeksjonen ble det brukt beskyttelsesdress og støvmaske for å redusere all mulighet for koronasmitte. Inspektørene ikledde seg beskyttelsesdressene utenfor området, på P-plassen på Kjeller og utenfor inngangen i Halden. På Kjeller måtte de benytte inngangsporten for kjøretøy og fremvise pass i kontrollen der.

IAEA-inspektørene i smittevernsbekledning på Kjeller, sammen med Tonje Sekse (DSA) og Hans-Jörg Kleemann (IFE).

Bemanningen som var i kontakt med IAEA-inspektørene ble holdt på et minimum fra IFE og DSA sin side. I Halden var det kun én IFE-ansatt som fulgte inspektørene rundt, mens man var nødt til å involvere noen flere på Kjeller. Fra DSA var det tilsvarende en inspektør med, Tonje Sekse. Det var flere fra IFE og DSA som fulgte deler av inspeksjonen via Teams. I Halden inspiserte IAEA-teamet kontrollrommet via Teams på telefon.