I sentrum av grønn innovasjon på Kjeller

Publisert: 19. mai 2022

Visjonen om å etablere et innovasjonsdistrikt på Romerike er tuftet på et bredt samarbeid, og fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter.

Paneldenbatt

Mulighetsstudien Kjeller som IFE har finansiert sammen med Forsvarsbygg, Aspelin Ramm og Samfunnsbygg ble lansert med film og paneldenbatt 10. mai.

Administrerende Direktør for IFE Nils Morten Huseby  er klar på at dette er et felles løft

– Det er viktig for IFE å kunne tiltrekke oss de viktigste folkene fremover, og ikke minst beholde dem.  Våre medarbeidere må også ha et sted og bo og leve, og når vi skal lage et innovasjonsdistrikt på Kjeller så handler det også om å være en attraktiv arbeidsgiver i en global konkurransesituasjon om arbeidskraften.

– Dette løftet er også et initiativ som ikke noe av oss klarer å gjøre alene. Det er kun sammen at vi vil kunne lykkes. Vi spiller hverandre gode, og det er sammen at vi kan bygge den kvaliteten som skal til for at dette skal bli et godt område

Film om felles ambisjoner

Ambisjonen bak mulighetsstudiet handler om å utvikle Lillestrøm i en retning hvor næring, boliger, studenter, kultur, idrett og natur veves sammen med Kjellers fremtidsrettede forskningsbedrifter og kunnskapsmiljø.

Se filmen her:

Følg utviklingen på prosjektsidene til Aspelin Ramm

Det som i dag er et lukket område for de få, kan bli en åpen og grønn bydel for alle. Her er det plass til næring, boliger, studenter, kultur og idrett, og her kan Kjellers unike forskningsbedrifter få rom til å vokse og bygge fremtidens pionerprosjekter.

Følg utviklingen på nye-kjeller.no 

En attraktiv forskning- og næringslivcampus

IFE vil være en del av et innovasjonsdistrikt på Romerike som er tuftet på et bredt samarbeid, og fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter.

En sterk miljø- og teknologiprofil

Visjonen for IFE er et Kjeller som har plass for alle, og som blir en mangfoldig og livskraftig bydel med enklere veier til og fra sentrum – tett på det grønne elvelandskapet.

Bydelen Kjeller skal være en urban og naturnær bydel for næring, boliger, studenter, kultur og idrett, hvor fremtidens pionerer bor, jobber og møtes og våre unike forskningsbedrifter får rom til å bygge fremtiden.