I dag har IFE og NORIN sendt høringsinnspill til Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere»

Publisert: 2. mai 2023

IFEs overordnede innspill er at Energikommisjonen har utarbeidet en grundig og viktig rapport. Kommisjonen har fått frem dilemmaene i norsk energipolitikk frem mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning. Et av kommisjonens viktigste bidrag er å synliggjøre hva som vil skje dersom politikerne velger fortsatt status quo. Da må vi leve med høyere energipriser, legge klimamålene for 2030 på hyllen, og satsingen på jobber i nye, grønne næringer vil kraftig forringes.

IFE mener det er en svakhet i rapporten at man i liten grad går inn på hva energiutbygging og -omstilling krever innen forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Andre land og regioner som mobiliserer for betydelig økt energiproduksjon og sikrere tilgang til kraft, øker satsingen på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling for å sikre energiomstilling og konkurransekraft i det grønne skiftet. IFE er sterkt bekymret for utviklingen de siste årene ved at regjeringen kuttet 400 mill i næringsrettet forskning hos NFD og OED (inkl Grønn plattform, Climit, EnergiX), og IKT-forskningen hos KDD er halvert siden 2019 (IKTPLUSS). Det kan svekke Norges evne til å gjennomføre økt kraftproduksjon, og gjøre oss mindre attraktive for investeringer og lokalisering av næringsvirksomhet.

Les hele høringssvarene til IFE og NORIN her.