Historien til Haldenprosjektet

Det fremste eksempelet på IFAs unike internasjonale dimensjon er Haldenprosjektet (HRP). Haldenprosjektet ble etablert i 1958 som et internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC, senere OECD). Prosjektet pågår fremdeles i regi av OECD Nuclear Energy Agency (NEA) og er mest sannsynlig det lengst pågående internasjonale forskningsprosjektet i verden.

Haldenprosjektet ble delt i to i 2021. Den delen som omhandler brensel og materialforskning fortsetter som Halden Reactor Project i en tidsbegrenset periode for å ta seg av historiske data fra Haldenreaktoren og avslutte eksisterende forskningsprosjekter. Den delen som omhandler Menneske-Teknologi-Organisasjon (nå HTO – Human-technology-organisation, før kalt MTO) er etablert i et nytt prosjekt kalt Halden HTO-prosjektet med medlemmer fra sikkerhetsmyndigheter og bedrifter fra 12 land, hvor formålet er å samarbeide om sikker drift av atomkraftanlegg. Frem mot beslutningen om å legge ned Haldenreaktoren i 2018 var 20 land med i Haldenprosjektet.

Gjennom Haldenprosjektet har IFE levert avanserte teknologiske løsninger til særdeles krevende internasjonale kunder gjennom 65 år. Gigantiske selskaper som f.eks. Siemens, Westinghouse, Framatome, Mitsubishi og Toshiba har i mange ti-år fått levert avansert teknologi fra IFE i Halden. Sikkerhetsmyndigheter og eiere av atomkraftverk over hele verden har lagt data fra Haldenprosjektet til grunn for tildeling av konsesjoner og sikker drift av atomkraftverk. Et interessant aspekt ved prosjektet er at det er de utenlandske deltagerne som har finansiert hoveddelen av kostnadene. At ledende teknologinasjoner som bl.a. USA, Japan, Frankrike, Tyskland, UK og Sverige har valgt å betale betydelige millionbeløp hvert år sier mye om kvaliteten på Haldenprosjektet.  

Hvert tredje år arrangerer IFEs ledelse i Halden styremøte og programmøte hvor ledere og forskere fra samtlige deltagerland i prosjektet har deltatt. Opptil 300 av verdens ledende forskere innen atomsikkerhet er blitt samlet på ulike avsidesliggende steder i Norge. Disse samlingene utgjorde et slags «mini-FN» hvor forskere fra land som f.eks. USA, Russland, Japan og Kina kunne møtes for å diskutere felles sikkerhetsproblemer. Haldenprosjektet har gitt IFE og norske myndigheter en stemme i internasjonale fora for atomsikkerhetssamarbeid som ikke hadde vært mulig uten dette prosjektet. Tidligere toppsjefer for OECD NEA (Luis Echavarri) og det amerikanske atomtilsynet (NRC, Peter B. Lyons) og Nobelprisvinner og sjef for det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Mohamed ElBaradei har deltatt på HRP-møter og uttalt hvor viktig Haldenprosjektet har vært for det internasjonale samarbeidet innen atomsikkerhet. 

Haldenprosjektet har utgjort den største aktiviteten ved IFEs virksomhet i Halden og på det meste omsatte prosjektet for over 300 mill.kr årlig. Det var HRP som gjorde det mulig for IFE og bygge opp IT-miljøet og satsingen på Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO)-forskningen i Halden. Et forskningsmiljø som har gitt store ringvirkninger og som i dag utgjør et ledende miljø innen AI (Kunstig intelligens) og VR (Virtuell virkelighet) i Norge.

Skrevet av Viktor Wikstrøm.