Henter 16 millioner til energisparende solfilm

Sunphade har sammen med Institutt for energiteknikk (IFE), utviklet en selvjusterende solfilm for vindusflater som reduserer energiforbruket i bygg. Nå henter Sunphade vekstkapital.

Publisert: 17. oktober 2022

Fra venstre Elbruz Murat Baba, IFE, Erik Rønneberg, Sunphade, Jørgen Lundberg, IFE Invest og Mats Hagland, Kongsberg Innovasjon. (Foto: Ingvild Sedahl, Kongsberg Innovasjon)

Over 20 års arbeid og 40 millioner kroner er brukt for å utvikle en energisparende solfilm i bygg- og transportsektoren. Investeringsselskapet Kongsberg Innovasjon går nå inn med 2 millioner kroner i en finansieringsrunde på 16 millioner kroner. Halvparten er egenkapital, mens Forskningsrådet bidrar med 8 millioner kroner.

Energibruken i verdens bygningsmasse står for nesten 40 % av dagens globale CO2 utslipp. En av utfordringene er direkte varme skapt av sollys gjennom vindusflater. Sunphades dynamiske solfilm-teknologi reduserer varme generert i bygg fra sollys til en tiendedel av prisen sammenlignet med andre løsninger på markedet. Vi ser at denne teknologien har potensiale til å utgjøre en reell forskjell i dekarboniseringen av samfunnet og ser frem til å bidra som en aktiv industriell eier i Sunphade.

Svein-Olav Torø

Daglig leder i Kongsberg Innovasjon

Nullutslipp innen 2030

Sunphade sitt produkt kommer betimelig med viktige markedsdrivere. Det EU-kommisjonen foreslår er blant annet å kreve nullutslippsbygg innen 2030, og det er anslått av World Green Building Council at alle bygg i verden må være karbonnøytrale innen 2050 om vi skal klare å holde global oppvarming under 2 grader. Moderne solskjermingsteknologi som reduserer kjølebehovet, vil være en viktig del av løsningen på veien dit.

Ifølge International Energy Agency (IEA) vil ikke dagens aircondition teknologi være energieffektivt nok til å dekke behovet for kjøling av bygg og samtidig nå 2-gradersmålet. Bruken av dynamisk solskjerming vil derfor være en vesentlig del av løsningen på vei mot nullutslippsmålet for bygg innen 2050. Det totale adresserbare markedet for dette beregnes i 2022 for å være rundt 72,2 milliarder norske kroner.

Betydelig rimeligere

Vår solfilm-teknologi er betydelig rimeligere enn all annen dynamisk solavskjerming og er svært enkel å montere både på gamle og i nye vinduer. Vi har utviklet en fotokromatisk film som ligger utenpå eller i selve vinduet og tilpasser seg mengden sollys den blir påført. Solfilmen mørkner når det er mye sol, og blir helt klart igjen når det blir mindre sol. På denne måten kan man oppnå effektiv solskjerming som både hindrer oppvarming innendørs og gjør det behagelig å oppholde seg i rommet, samt at den bevarer byggets estetikk ved å fjerne tradisjonelle persienner

Erik Rønneberg

CEO i Sunphade

Kommersialisering av forskning fra IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) har i over to tiår forsket på materialteknologi knyttet til solenergi og har investert mer enn 40 millioner kroner i Sunphade sitt konsept. Forskningsrådet er blant aktørene som har bidratt med betydelige midler til utviklingen av produktet som Sunphade snart er klar med.

Sean Erik Foss leder avdelingen i IFE som jobber med materialer for solceller, og er svært fornøyd med å få industrielle investorer med på kommersialiseringen:

Vi har jobbet med solfilm-teknologien siden 2011 som en spin-off fra materialforskningen vår knyttet til solceller. Mange har vært involvert og fulgt denne utviklingen over disse årene og vi har sett fram til å kunne kommersialisere teknologien. Nå er vi et stort steg videre mot dette målet og gleder oss til å ta fatt på neste fase med aktive investorer om bord, sier Foss.

Sean Erik Foss

Avdelingsleder, Solcelleteknologi

Jørgen Lundberg, er daglig leder i IFE Invest, og jobber med strategiske investeringer i ny teknologi:

Det er meget gledelig å få med nye investorer i Sunphade, som kan bidra med viktig kompetanse og brede nettverk for å lykkes med den videre oppskaleringen og kommersialiseringen av selskapet. IFE Invest ser frem til å fokusere på videreutvikling av teknologien sammen med de nye eierne, for å skape nye produkter i markedet.

Jørgen Lundberg

Daglig leder i IFE Invest

Sunphade

Sunphade ble etablert i 2018 som en spin-off fra Institutt for Energiteknikk (IFE). Selskapet utvikler en selvjusterende solfilm-teknologi for vindusflater som reduserer varme generert fra sollys. Løsningen bidrar til energibesparelse for næringsbygg og har potensiale til å utgjøre en reell forskjell i dekarboniseringen av samfunnet.

Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon er en industribasert inkubator og investor som opererer over hele Norge. Selskapet bistår norske teknologibaserte vekstbedrifter og tilbyr et unik industrisamarbeid der etablert industri bidrar med teknologiekspertise for å sikre en rask selskapsutvikling.

De siste årene har Kongsberg Innovasjon fått en sterk posisjon i det industrielle miljøet; både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg Innovasjon er tett knyttet opp mot de fremste innovasjonsmiljøene i Europa, noe som bidrar til skalering av norsk teknologi og industri.

Kongsberg Innovasjon eiers av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Kongsberg Automotive, Siemens Energy, Semcon, KIWA, Handelshøyskolen BI, Vardar og SIVA.