Haldenprosjektet videreføres i ny prosjektperiode

Publisert: 14. oktober 2020

IFE Halden, HAMMLAB. Foto: Mick Tully

Haldenprosjektet ble opprettet i 1958 med formål å utføre forskning for å bedre sikkerheten ved kjernekraftverk. I begynnelsen var fokus på brensels- og materialforskning ved bruk av Haldenreaktoren, men etterhvert har forskning på MTO (Menneske-Teknologi-Organisasjon) utgjort en betydelig del av Haldenprosjektet.

Da IFE besluttet å stenge Haldenreaktoren i 2018 ble det åpenbart at videreføringen av brensels- og materialforskningen i Halden ville bli vanskelig. MTO-forskningen var imidlertid uavhengig av reaktoren og kunne fortsette dersom det var tilstrekkelig finansiell støtte nasjonalt og internasjonalt for dette.

IFE har, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale interessenter, nå lykkes med å etablere et nytt OECD-prosjekt med fokus på MTO og sikkerhet. Prosjektet, som er godkjent av Nuclear Energy Agency sin komité for sikkerhet av nukleære installasjoner, vil starte opp i 2021 og ha tre-årig varighet. Norge, som vertsland, vil støtte prosjektet med 21 mill. kroner årlig i tre år.

IFE arbeider nå med å etablere internasjonal støtte til prosjektet og pr. nå ser det ut til at ca. 15 land (i og utenfor Europa) vil bidra med midler til MTO-prosjektet. Ekstra spennende er at Canada, som ikke har vært interessert i brensels- og materialforskningen i Halden, nå har bestemt seg for å delta i MTO-samarbeidet. MTO-prosjektet vil ha et omfang i størrelsesorden 150-160 mill. kroner over tre år, og er av stor betydning for IFE. Forskningsområder som har fokus i det nye programmet omhandler bl.a. individer og organisasjoners prestasjonsevne i sikkerhetskritiske miljøer, kontrollroms-design, dekommisjonering, bruk av avanserte digitale systemer og cybersikkerhet.

I forbindelse med styremøtet i Haldenprosjektet i desember 2020 vil vi få endelig bekreftelse fra deltagerlandene om deltagelse i det nye MTO-prosjektet. Det vil deretter etableres et nytt internasjonalt styre for MTO-prosjektet og planen er å avholde en formell «kick-off» med det nye styret i andre halvdel av januar 2021. Det nye styret vil på dette møtet velge styreformann, godkjenne IFEs prosjektleder, etablere en internasjonal teknisk programkomité og beslutte administrative rutiner for bl.a. budsjettering, betalingsbetingelser og prosjektrapportering. Signering av den nye MTO-avtalen vil skje i forkant av dette styremøtet.