Forskning for en bedre fremtid

Publisert: 9. november 2018

Vi har forskere fra over 30 land som med spesialisert kompetanse åpner nye muligheter for bærekraftig ressursutnyttelse og energiteknologisk utvikling.

IFE søker svarene på de største energiteknologiske utfordringene verden står overfor. Hvert prosjekt tar oss ett skritt videre mot ny forståelse, ny teknologi, nye løsninger og bedre effektivitet. Instituttet ble grunnlagt i 1948 for å være banebrytende på energiforskning. På den tiden var atomenergien nettopp oppdaget. Norge og IFE var en pioner innen dette området, og våre atomreaktorer har vært arena for forskere fra hele verden. Anvendelsen av vår energiteknologiske kompetanse har over tid blitt utvidet til stadig nye områder.

IFE er i dag ledende i jakten på neste generasjon batteriteknologi. Vi bidrar til bedre og mer effektive løsninger på sol, vind og hydrogen. Vår forskning sørger for mer effektiv ressursutnyttelse og økt bærekraft i norsk olje- og gass-sektor.

Forskningen knyttet til våre atomreaktorer har bidratt til bedre sikkerhet i atomreaktorer over hele verden, men de har også gjort det mulig å lage nyskapende kreftmedisin og forbedre materialer på helt nye måter. Samtidig som vi utvikler og tester teknologi, forsker vi også på samspillet mellom menneske og maskin. Vi bidrar til å øke effektiviteten, sikkerheten og konkurransekraften i norsk industri.

Vi i IFE er teknologioptimister. Vi mener at teknologi er nøkkelen til en bedre og mer bærekraftig verden. Kunnskap hjelper oss frem mot å nå FNs bærekraftmål og kurerer sykdommer med moderne medisin. Energi løfter folk ut av fattigdom og energiforskning er nøkkelen til å løse verdens klimautfordringer.

Vi forsker for en bedre fremtid. Det handler om hvordan vi utnytter mulighetene og unngår fallgruvene i ny teknologi og hvordan vi får menneske, maskin og samfunn til å fungere sammen. Det har alltid vært kjernen i vårt arbeid – å levere innovative samfunnsbidrag som gir menneske og samfunn stadig bedre muligheter.