Følg IFE på Arendalsuka

Publisert: 30. juli 2021

Ny teknologi endrer hverdagen til folk flest, bidrar til fornyelse av byer og lokalsamfunn og er avgjørende for verdiskapingen til norsk industri nasjonalt og internasjonalt. IFE har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av energinasjonen Norge og har ledende forskningskompetanse innen energi, miljø og digitalisering.

Innen digitalisering setter vi i Arendal fokus på datadrevet innovasjon, bruk av kunstig intelligens, utviklingen av digitale byer og samspillet mellom mennesker og avansert teknologi. Vi bidrar også med dypdykk i utviklingen og industrialiseringen av fornybar energi på områdene hydrogen- og batteriteknologi.

Dette er våre arrangementer med partnere på Arendalsuka 2021:

De ovenfor nevnte arrangementene streames og finner fysisk sted på No1 Sportsbar i Arendal.

I tillegg bidrar vi på Eyde-klyngens arrangement:

IFE har et internasjonalt miljø med ansatte fra 38 land. Vi arbeider med nasjonale og internasjonale prosjekter sammen med partnere fra industri og forskning. En høy andel av våre prosjekter bidrar til teknologi som vil forme og endre samfunnet vesentlig de nærmeste årene. Forskningen gir tydelige resultater, bærekraftig utvikling og bedre løsninger for folk flest.

IFE forsker for en bedre fremtid.