Nøytron­karakterisering

På IFE har vi det ledende forskningsmiljøet innen nøytronkarakterisering i Norge og et av de ledende i Europa. Vårt mål er å finne svar som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål og løse miljøutfordringer innen tilgang til og bruk av ren energi og helseutfordringer i verden.

I Norge har vi jobbet med nøytronforskning i mange ti-år. Anleggene tilknyttet JEEP II reaktoren på Kjeller ble i 2016 anerkjent som nasjonal forskningsinfrastruktur for nøytronforskning gjennom etableringen av forskningssenteret NcNeutron, Norwegian Center for Neutron Research, og er internasjonalt anerkjent for solid kompetanse og en rekke banebrytende resultater. NcNeutron er etablert i partnerskap med flere norske institusjoner; Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, SINTEF og NTNU.

JEEP II reaktoren ble i 2019 besluttet nedlagt, og for tiden jobber vi med å se på løsninger for å etablere sentrale deler av instrumenteringen i NcNeutron ved et annet europeiske nøytronanlegg. Som en del av denne prosessen er det pågående dialog med andre europeiske forskningsmiljø om tettere samarbeid, slik at vi kan bevare og bygge videre på kompetansen vi har utviklet over nær 70 års forskning.

IFE har gjennom denne forskningen tilegnet seg kunnskap som har gjort oss spesielt ledende på forskning innen avanserte materialer knyttet til  hydrogen, batterier og magneter. Dette gjør oss spesielt egnet til å samarbeid med noen av de fremste forskningsmiljøene i verden.

«Verdens største mikroskop»

En av de største investeringene i Europa innen forskning skjer akkurat nå med byggingen av European Spallation Source (ESS), «Nøytronkanonen i Sverige». Denne bygges i Lund og vil være revolusjonerende for utvikling og forståelse av nye materialer.

Anlegget koster minst 20 milliarder kroner, hvorav Norge har forpliktet seg til å finansiere minst 500 millioner kroner. Anlegget i Lund vil bli «verdens største mikroskop». Når det står ferdig vil vi blant annet kunne forvente å få mye bedre forståelse av proteinene rundt virus som forårsaker alvorlig sykdommer hos mennesker, noe som er avgjørende for å utvikle målrettet behandling og materialer for å lagre energi i batterier og i hydrogen-systemer. Kompetansemiljøet vi har ved IFE er helt sentral for norsk framtidig bruk av ESS. IFE deltar som en sentral europeisk partner i utvikling og konstruksjon av 2 av de 15 avanserte instrumentene, BIFROST og HEIMDAL, ved ESS..

Interessen for nøytronforskningen vi gjennomfører hos IFE er stor, det ser vi blant samarbeidspartnere våre fra akademia og privat næringsliv her hjemme, i Sverige, Danmark, Italia, Tyskland, Japan, Australia, USA, Canada og Brasil for å nevne noen.

Få mer informasjon om forskningsmiljøet på våre engelske nettsider>