Materialprosesser

IFE skal på et ideelt og samfunnsnyttig grunnlag, gjennom forskning og utvikling, bidra til et bedre samfunn og renere miljø ved å være et kompetansesenter for matematisk modellering av industriprosesser.

IFE har et egenutviklet avansert matematisk bibliotek basert på elementmetoden. Vi har full kontroll på kildekode som kan tilpasses ulike industriprosesser og prosjektporteføljer. Kompetansen til IFE kan anvendes i et bredt spekter av prosjekter.

Kompetansen på koblingen av mikrostruktur materialmodeller med makroskopiske modeller er unik og brukes til modellering av aluminium-elektrolyse og DC-støping med partnere som Hydro, Alcoa og Aleris.

Vårt arbeid er internasjonalt anerkjent. IFE har utstrakt internasjonalt samarbeid med partnere fra hele verden – partnere som operer i Norge, Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia, Hellas, Tyrkia, USA, Canada og Australia – hovedsakelig fra næringslivet og privat sektor.

Dette er langsiktige prosjekter som gir tid til opparbeidelse av unik kompetanse og har resultert i konkrete resultater som for eksempel mindre vrak i aluminiumsprodukter og dermed mindre omsmeltning og et lavere energiforbruk. Dette bidrar til mer bærekraftige industrielle prosesser.

Avdeling Materialprosessering (MatPro) utvikler matematiske modeller for industriell produksjon og bearbeiding av materialer.