Korrosjons­teknologi

Avd. Korrosjonsteknologi har som mål å være verdensledende innen korrosjon i olje- og gassrørledninger og rørledninger for CO2-transport.

IFE har en sterk posisjon internasjonalt innen CO2- og H2S-korrosjon i olje- og gassrørledninger. Dette er befestet gjennom internasjonale JIPer (Joint Industry Project) gjennom 35 år der de fleste store internasjonale oljeselskapene deltar. IFE har også gjennomført en rekke prosjekter for korrosjonskontroll for olje- og gassfelter over hele verden. IFE har spesialkompetanse på vurdering og uttesting av pH-stabilisering som korrosjonskontrollmetode for gassrørledninger. Avdelingen har bygget opp avanserte laboratorier for studier av korrosjon i olje- og gassrørledninger, og kan også utføre testing med høyt innhold av H2S.

De siste årene har korrosjon i fleksible rør blitt en stor aktivitet. En stor del av olje- og gassproduksjonen spesielt på dypt vann går gjennom fleksible rørledninger og stigerør. Korrosjon i fleksible rør har blitt et stort problem fordi vann, CO2 og H2S diffunderer gjennom lagene i de fleksible rørene og forårsaker korrosjon av armeringstrådene som er styrken i rørene. IFE studerer denne spesielle korrosjonen og hjelper operatørene med å sørge for sikker drift av de fleksible rørene. IFE har sammen med 4Subsea og det føderale universitetet i Rio de Janeiro et stort prosjekt for å bedre sikkerheten på fleksible rør som brukes i dypvannsfelter i Brasil.

Kunnskapen fra mange års arbeid med CO2-korrosjon i olje- og gassproduksjon er videreført til korrosjon og effekter av urenheter i rørledninger for CO2-transport og brønner for CO2-injeksjon i forbindelse med CO2-fangst og lagring. IFE har bygget et avansert laboratorium for studier av korrosjon i flytende CO2 for studier av effekter av urenheter i CO2 fra fangstanlegg. Avdelingen har bygget opp spisskompetanse på analyse av små mengder urenheter i flytende CO2. IFE har hatt flere industrifinansierte prosjekter på dette feltet, og gjennomfører nå to CLIMIT-prosjekter for å bestemme hvor mye urenheter som kan aksepteres i flytende CO2 som skal transporteres i skip eller rørledninger.

Avdelingen har spesialisert seg på utfelling av salter og scale i systemer der det brukes glykol for å hindre hydratdannelse i gassrørledninger. Denne aktiviteten er fokusert på å optimalisere driften av glykolregeneringsanleggene slik at saltene kan fjernes på en kontrollert og effektiv måte. IFE gjennomfører vurderings- og uttestingsoppdrag innen dette feltet for gassfelter over hele verden. Prosjektene utføres for oljeselskaper og leverandører av glykolregenereringsanlegg. IFE har hatt JIP-er på dette feltet siden 2005. Avdelingen har bygget dedikerte laboratorier med pilotanlegg for glykolregenerering.

IFE tar også nå i bruk kunnskapen fra korrosjonskontroll i petroleumsindustrien i nye områder, spesielt innen korrosjon i systemer for geotermisk energi og i anlegg for hydrogenproduksjon.

Nesten halvparten av avdelingens oppdragsinntekter kommer fra utlandet, hovedsakelig fra utenlandske oljeselskaper med prosjekter for felter over hele verden. De viktigste kundene er Shell, Total, Chevron og Equinor.