Energi­system­analyse

Vi jobber med prosjekter som, direkte eller indirekte, gjør det mulig å redusere utslippene av klimagasser både nasjonalt eller internasjonalt. Ved å jobbe frem bedre løsninger innen både solenergi- og hydrogensystemer bidrar vi nettopp til dette.

Vi utfører forskning, utvikling og teknologispredning innen fornybare energiteknologier og energisystemanalyse

Våre forskere jobber for å redusere utslipp av klimagasser, analysere sammensetningen av energibærere og analysere mulige fremtidige teknologivalg og energieffektive løsninger. Vi har et sterkt fokus på solenergi- og hydrogensystemer, to markeder som er i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har jobbet systematisk over mange år innenfor både systemanalyse, PV- og hydrogensystemer. Vi har gode relasjoner innen både akademia, industri og myndigheter.

Vi har dyktige forskere, egenutviklede energisystemmodeller og god infrastruktur innen både solenergi- og hydrogensystemer, og lang erfaring innen alle de tre fagområdene.

Forsker i arbeid på lab (Foto: Mick Tully)

Konkrete prosjekter

Ett av våre største prosjekter, ITEM – integrerte transport- og energimodeller er et kompetanseprosjekt for næringslivet med tre forskningspartnere og ni brukerpartnere fra energiforsyning, samferdsel og offentlig forvaltning. Prosjektet ledes av Institutt for energiteknikk (IFE), med Transportøkonomisk institutt (TØI) som hovedsamarbeidspartner. University of California, Davis er internasjonal forskningspartner. Prosjektet ser fram mot 2030 og 2050 og tar ikke minst sikte på å avdekke vilkårene for elektrifisering av godstransporten på vei.

Målet er verktøy som tar opp i seg all relevant kunnskap om norsk samferdsel og energiforsyning og gjøre det enklere for politikere, private aktører og offentlig forvaltning å ta de riktig beslutningene. Spesielt om hvordan disse sektorene vil påvirke hverandre i et framtidig lavutslippssamfunn.

Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon – er et prosjekt som vil undersøke hvordan solcelleanlegg, lagring og energiforbruk i norske næringsbygg kan optimaliseres ved bruk av maskinlæring og bedre styringssystem.

Kunnskapen fra prosjektet vil brukes direkte til å utvikle metodikk og software for design, smart styring og optimal drift av energisystemer i næringsbygg med lokal produksjon og lagring av strøm fra solceller. Resultatet av prosjektet vil være et nytt og unikt system som tilbyr en integrert løsning for smarte og energiproduserende bygg.