Anvendt Datavitenskap

Avdelingen utfører forskning, system-utvikling og konsulenttjenester innenfor områdene digitalisering og automatisering av prosesser og arbeidsoppgaver.

Avdelingen har som mål å forbedre forståelsen av komplekse og varierte data for å forutsi utstyrssvikt, optimalisere produksjonen og muliggjøre mer informerte beslutningsprosesser på alle nivåer i en organisasjon. Vi leverer metoder og løsninger som realiserer de verdi-skapende muligheter digitale systemer gir.

Avdelingen har kompetanse innen dataanalyse, informatikk og prosessmodellering. Vi tar sikte på å styrke samarbeidet med ledende nasjonale og internasjonale akademiske miljøer innenfor våre forskningsområder. Vår prosjektportefølje strekker seg over en rekke bransjer, inkludert tradisjonell prosessindustri, kjernekraft, petroleum, og energiproduksjon og distribusjon. IFEs laboratoriefasiliteter gir oss unike muligheter til å evaluere våre løsninger i realistiske miljøer.

 

Våre løsninger omfatter:

(i) Datadrevne beslutningsstøtte systemer basert på kunstig intelligens maskinlæring og dataanalyse

(ii) Systemer for tilstandsovervåkning og prosess optimaliseringsteknikker

(iii) Systemer for avansert informasjons visualisering og samhandling.