Får millionstøtte til å utvikle nytt hybridbatteri

Publisert: 1. juli 2019

Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE

Resultatet er et hybridbatteri som er mye kraftigere enn konvensjonelle batterier, har lynrask lading og kan utlades og lades nærmest et ubegrenset antall ganger.

Nå får Beyonder tre millioner kroner til videreutvikling av denne teknologien. Målet er å lage en ny type silisiumkompositter til bruk i sentrale batterielementer, der evnen til å lagre og lede elektrisitet blir vesentlig forbedret sammenlignet med eksisterende materialer. IFE er med som eneste forskningspartner i prosjektet. Prosjektet støttes av Regionalt forskningsfond Vestlandet. 

– Dette er en viktig milepæl i samarbeidet vårt med Beyonder, sier Hallgeir Klette, senioringeniør ved IFE.

Batterier som kombinerer stor effekt og lagringskapasitet med evne til gjentatte ladesykluser vil være attraktive for blant annet tungtransport, heisekraner og skip. Ifølge Beyonder vil de også være særlig godt egnet for vindkraftindustrien. De kan lagre overskuddskraft når produksjonen overstiger energibehovet, og utløse effekt når vinden dropper igjen, slik at man «glatter ut» svingningene som følge av at vinden varierer.

Teknologien har tidligere vært omtalt på www.tu.no og IFEs websider, se lenker for mer informasjon.

Se også omtale av tildelingen i pressemelding på Beyonders nettsider.

Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE

Avdelingsleder Hanne Flåten Andersen, seniorforsker Alexey Koposov, senioringeniør Hallgeir Klette og forsker Samson Lai foran reaktoren de benytter til å fremstille silisiumpulver. Dette pulveret inngår i Beyonders hybridbatteri.

 

Ta kontakt for mer informasjon:

 

Fakta/bakgrunnsinformasjon

  • Samarbeidsprosjektet har navnet SILICAP
  • Målet er å utvikle norske høyeffektsbattericeller
  • IFE har mer enn 10 års ekspertise på stabile nanosilisiummaterialer til bruk som anode i litiumionebatterier, og Beyonder har bygget opp ekspertise og teknologi på en aktiv karbon katode laget av treflis til bruk i superkondensatorer.
  • Den nye typen battericeller har også et miljøvennlig fortrinn sammenlignet med dagens løsninger, siden denne teknologien ikke bruker kobolt. Kobolt er et materiale som har miljømessige utfordringer både med tanke på utvinning og avfallshåndtering, og som er utbredt i mange batterityper.