Event

AI+ en internasjonal konferanse om anvendt kunstig intelligens

Publisert: 12. april 2021

AI + samler problemholdere og problemløsere for å fremme potensialet i AI på tvers av næringsliv, vitenskap og teknologi. Konferansen har fokus på temaet ”anvendt kunstig intelligens” og ble arrangert for første gang 15.-17. september 2020. Årets konferanse går av stabelen 19.-20. mai og åpnes av statsminister Erna Solberg.

IFEs forskningsdirektør Tomas Nordlander og administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske ønsker velkommen til AI plus 2021.

Sentrale temaer er:

  • Smart by & mobilitet
  • Miljø og bærekraft
  • AI muliggjørende teknologier
  • Helse
  • Etikk, lover og regulering
  • Industri 4.0

Her finner du mer informasjon om konferansen, program og påmelding.

Et overordnet mål er å skape samfunns- og forretningsutvikling.

AI + -konsortiet ønsker å bidra til at den norske regjeringen når sine digitaliseringsmål, som det fremgår av både digitaliseringsstrategien for offentlig sektor og i den nasjonale strategien for kunstig intelligens. Anvendt kunstig intelligens og bærekraft vil være hovedfokusområdene, i tillegg til å skape en arena for interaksjon mellom problemholdere og problemløsere.

AI + vil være en årlig konferanse og en naturlig arena for nettverk og innovasjon for bransjer og aktører der anvendt kunstig intelligens kan integreres med forretningsformål. Konferansen er organisert av Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Institute for Energy Technology (IFE) og Halden kommune, i samarbeid med Cluster for Applied AI.

Cluster for Applied AI består av sterke partnere som representerer hele verdikjeden for anvendt AI. Ambisjonen er å utvikle et ledende økosystem som bygger bro over gapet mellom vitenskap og kommersiell bruk av vår tids mest potente teknologi. Cluster for Applied AI fokuserer på samarbeid innen forskning, teknologiutvikling, etikk, sikkerhet og kommersialisering, og hjelper dermed partnere og samfunn mot en mer bærekraftig og lønnsom fremtid.