Etablerer forskningsalliansen NORIN

Publisert: 26. april 2022

Fra venstre: Adm.dir.i NILU John Rune Nielsen, Adm.dir.i NIVA Tor-Petter Johnsen, og Adm.dir.i IFE Nils Morten Huseby. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Pixel & Co

Instituttets administrerende direktører møttes tirsdag 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var til stede på arrangementet, sammen med representanter fra KLD, Norges forskningsråd og Miljødirektoratet. 

Videre planer

De tre instituttene omtaler samarbeidet som en forskningsallianse, men legger ikke skjul på at de har en langsiktig ambisjon om å danne et felles forskningskonsern.   

– Vi tror at NORIN på sikt vil bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen er vi ca. tusen ansatte med fokus på kunnskap for omstilling til et bærekraftig samfunn og industriell fornyelse, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør ved NILU. 

De tre forskningsinstituttene er på hver sin kant godt etablert i sine fagfelt, men ser store muligheter i en tettere allianse.  

– De store samfunnsutfordringene krever tverrfaglige og nye løsninger. NORIN-samarbeidet gjør at vi kan levere enda bedre på samfunnsoppdraget. Sammen med våre oppdragsgivere og kunder vil vi i enda større grad kunne bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE. 

Stort samarbeidspotensial

Fra venstre: Adm.dir.i NILU John Rune Nielsen, Adm.dir.i NIVA Tor-Petter Johnsen, og Adm.dir.i IFE Nils Morten Huseby. Foto: Pixel & Co
Fra venstre: Adm.dir.i hhv. IFE, NIVA og NILU: Nils Morten Huseby, Tor-Petter Johnsen og John Rune Nielsen. Foto: Pixel & Co

Sammen skal NORIN-instituttene fremstå som komplementære, faglig fremragende og som et tyngdepunkt både nasjonalt og internasjonalt. Partene skal utvikle en felles strategi og felles mål som skal ligge til grunn for samarbeidet. Instituttene vil bruke samarbeidet til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet. Samarbeid om felles profilering på sentrale arenaer og konferanser vil også være aktuelt. 

– Vi er store forskningsmiljøer med betydelig nasjonal og internasjonal tilstedeværelse, og vi har de beste forutsetningene for å være foretrukken FoU-partner for offentlige aktører, industri og næringsliv fremover. NORIN-instituttene utfyller hverandre godt faglig, og vi er godt fornøyde med å se at samarbeidspotensialet er enda større enn vi antok da utredningen startet for tre år siden, sier  Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør ved NIVA.