Elbilen som powerbank med toveis lading?

Publisert: 17. mars 2022

Toveislading av elbiler er foreslått som en av flere løsninger for norsk energiomstilling. For et nettselskap kan toveislading bidra med forsyningssikkerhet, mer effektiv drift og reduserte investeringer. For et strømselskap kan det øke lønnsomheten for investeringer i fornybar strømproduksjon, og for en forbruker kan toveislading redusere strømkostnadene.

Teknologien kalles Vehicle to Grid, eller V2G, som betyr overføring av strøm til nettet eller Vehicle to Building, V2B, der overføring av strøm fra elbilen går til hjemmet og/eller andre bygninger.

Utvikling av sosial forståelse parallelt med teknologiutviklingen

Teknologiutvikling og forskning på sosial forståelse av toveislading bør skje parallelt, er anbefalingen i den nye policy briefen. Det trengs mer kunnskap om hvordan toveislading kan bidra til energiomstillingen, med spesielt søkelys på rettferdighet, hvorvidt noen brukergrupper kan komme bedre ut av ordningen enn andre, sosial aksept for løsningen,  og spørsmål om hvorvidt toveislading kan føre til økt bilbruk, eller andre forhold som kan øke utslipp.

I briefen understrekes behovet for tydelige regler for å dra nytte av fordelene som toveislading kan tilby. Forskningen viser at det kreves forutsigbare løsninger hvor teknologi og markeder utvikles i samspill med sosial forståelse og aksept  for at denne teknologien kan bidra til å løse noen av utfordringene i energiomstillingen.

Sosial aksept av teknologien vil påvirkes av hvilke typer kontrakter og forretningsmodeller som inngås med brukere, hvor mye batteri som er tilgjengelig på ulike tidspunkt, hvor mye batteri degraderes, og hvor  toveisladingen skjer (f.eks. langtidsparkering på flyplass vs. hjemme). Det viser seg også at aksept for toveislading er større i samfunn med mange elbilister.

Det kalde klimaet i Norge er en fordel for toveislading, fordi lavere temperaturer gir mindre batterislitasje.

Forsknings-sprint: Bakgrunnen for funn og anbefalinger som seniorforsker ved IFE, Pernille Seljom, og NTNU- forsker Marius Korsnes har presentert er resultat av en forskningssprint i regi av FME NTRANS der forskerne har jobbet tett sammen med partnere i næringsliv og forvaltning for å løse oppgaver i fellesskap.

Tematisk relatert nyhetssak: El-biler kan bli en powerbank.