Energisystemanalyse

Vi ønsker å jobbe med prosjekter som, direkte eller indirekte, gjør det mulig å redusere utslippene av klimagasser både nasjonalt eller internasjonalt. Ved å jobbe frem bedre løsninger innen både solenergi- og hydrogensystemer bidrar vi nettopp til dette.

Se informasjon på våre engelske nettsider: Energy Systems Analysis – IFE

Kontakt

45466328

Relaterte artikler

Kontakt