Distribusjonsavtale med Oncoinvent AS

IFE Radiofarmasi har signert avtale med det innovative kreftlegemiddel-selskapet Oncoinvent AS om distribusjon av Radspherin® til deres globale kliniske utviklingsprogram.

februar 27, 2019

– Dette er en viktig avtale for oss på IFE, da vi ønsker å være en foretrukket partner for det norske tidligfase-miljøet innen kreftforskning, og da spesifikt innen radioaktive legemidler. Vi tar på oss dette distribusjonsoppdraget med stor respekt for det ansvaret som ligger i å sikre kreftpasienter over hele verden tidsmessig og forutsigbar tilgang til innovative behandlingsmuligheter med radioaktive legemidler, kommenterer divisjonsdirektør Erik Flatmark, IFE Radiofarmasi.

Radspherin® er et Radium-224-basert legemiddel som er under utvikling og forventes å potensielt kunne behandle flere former for metastaserende kreftsykdom. – Vi er veldig glade for å ha distribusjonsavtalen på plass som en viktig del av vår infrastruktur fremover. Avtalen gir oss mulighet til å tilby nettsteder og pasienter deltakelse i klinisk prøveprogram med tilgang til Radspherin på en forutsigbar måte, til rett tid og uten geografiske forhold grenser, sa Jan A. Alfheim, Oncoinvents administrerende direktør, om avtalen.

Flatmark, Erik

Radiofarmasi (divisjon),

Relaterte artikler

Kontakt