Distribusjonsavtale med Oncoinvent AS

Publisert: 27. februar 2019

Illustrasjon: Oincoinvent AS

– Dette er en viktig avtale for oss på IFE, da vi ønsker å være en foretrukket partner for det norske tidligfase-miljøet innen kreftforskning, og da spesifikt innen radioaktive legemidler. Vi tar på oss dette distribusjonsoppdraget med stor respekt for det ansvaret som ligger i å sikre kreftpasienter over hele verden tidsmessig og forutsigbar tilgang til innovative behandlingsmuligheter med radioaktive legemidler, kommenterer divisjonsdirektør Erik Flatmark, IFE Radiofarmasi.

Radspherin® er et Radium-224-basert legemiddel som er under utvikling og forventes å potensielt kunne behandle flere former for metastaserende kreftsykdom. – Vi er veldig glade for å ha distribusjonsavtalen på plass som en viktig del av vår infrastruktur fremover. Avtalen gir oss mulighet til å tilby nettsteder og pasienter deltakelse i klinisk prøveprogram med tilgang til Radspherin på en forutsigbar måte, til rett tid og uten geografiske forhold grenser, sa Jan A. Alfheim, Oncoinvents administrerende direktør, om avtalen.