Bjørn Axel Gran konstituert som divisjonsdirektør for IFEs forskningsvirksomhet i Halden

Fra 1. mars vil Bjørn Axel Gran bli konstituert som divisjonsdirektør for IFEs forskningsdivisjon Digitale Systemer (DS) i Halden.

Publisert: 9. februar 2024

Bjørn Axel Gran

Tomas Nordlander slutter i sin stilling som divisjonsdirektør på IFE for å bli administrerende direktør for forskningsinstituttet NILU. Bjørn Axel Gran blir konstituert som divisjonsdirektør for DS fra 1. mars og inntil videre. Adm.dir. for IFE, Nils Morten Huseby er glad for at Bjørn Axel skal lede arbeidet i DS videre etter at Tomas går videre til NILU.

Forskningsaktivitetene i Halden er viktige for IFE, og det er viktig at DS har en stedlig leder i Halden, så jeg setter pris på at Bjørn Axel Gran går inn som konstituert divisjonsdirektør fra 1. mars. Stillingen vil bli utlyst internt og eksternt i løpet av våren, etter at vi har hatt en grundig gjennomgang av hvilken lederprofil vi søker etter til å lede DS fremover.

Nils Morten Huseby

Adm.dir. for IFE

Målbevisst og tilgjengelig leder

Bjørn Axel Gran er Sivilingeniør fra NTH, og har sin Ph.D. fra NTNU i 2002. Han begynte først i IFE for 30 år siden, i 1994. I løpet av de siste tre tiårene har han vært gruppeleder og avdelingsleder i IFE i to perioder, og i perioden 2010-17 jobbet han som konsulent, gruppeleder og FoU-sjef i Safetec og ABS Consulting.

Han har også være professor II ved NTNU fra 2014 til 2019, og har vært innleid hos Indra Navia i mer enn 20 år.

På fritiden er Bjørn Axel leder av Halden Skiklubb, og er en aktiv mosjonist i orientering og langrenn med hund og hytte på fjellet. Etter lang fartstid i sektoren og IFE ser Bjørn Axel frem til utfordringen:

Jeg ser på oppgaven som en fin utfordring hvor jeg tror at jeg, med god hjelp fra mine kollegaer, kan bidra til positive resultater for IFEs forskningsvirksomhet i Halden. Som leder prøver jeg å være til stede og tilgjengelig. Jeg er direkte i væremåte og utålmodig som person. Jeg er målbevisst, men overlater til prosjektledere til å si hvordan målene skal oppnås

Bjørn Axel Gran

IFEs forskningsdivisjon Digitale Systemer (DS) i Halden omfatter over 80 årsverk og omsetter for ca. 140 mill. kroner. DS leder og driver Haldenprosjektet, som er Norges største, lengst løpende og mest internasjonale forskningsprogram med fokus på atomsikkerhet.

DS har i tillegg utviklet flere forskningsområder og utvidet prosjektporteføljen de siste årene, og har forskningsprosjekter innen blant annet cybersikkerhet, menneske–maskin-interaksjon, robotikk og kunstig intelligens.