BATMAN – starten på et nytt industrieventyr?

Publisert: 2. mai 2019

IFE kjeller

BATMAN (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) er et brukerstyrt innovasjonsarena-prosjekt (BIA) som ledes av Eyde-Klyngen. Forskningsrådet støtter prosjektet med 11,75 millioner kroner. Dette er 50 prosent av prosjektkostnadene. 50 prosent finansieres av bedriftene som er med i prosjektet.

Hovedmålet er å gjøre det mulig for norske bedrifter å ta ledende posisjoner i det raskt voksende internasjonale batterimarkedet og dermed bidra til kompetanseutvikling og økt verdiskaping. Norske selskaper vil bidra til bærekraftig produksjon av materialer som benyttes i Lithium Ion-batterikjeden (LIB) ved å utvikle et dynamisk strategisk verktøy basert på materialstrømsanalyse. Gjenvinning av materialer er høyst aktuelt når vi skal følge FNs bærekraftsmål. Nikkel, lithium, kobolt og karbon er sentrale bestanddeler og norsk prosessindustri produserer flere av råmaterialene som brukes i batteriproduksjonen.

Prosjektet skal utvikle en prediktiv modell som definerer etterspørsel av råvarer til Batteri-verdikjeden og kan benyttes som strategisk verktøy for industrien. Verktøyet skal blant annet være en støtte for strategisk beslutninger, og for å kartlegge når man skal investere i produktutvikling og/eller anlegg. Prosjektet skal også bidra med policyanalyse og anbefalinger for nasjonale beslutningstakere, veilede dem i å utvikle regelverk og insentiver som legger til rette for en bærekraftig LIB-verdikjede. Prosjektet omhandler både restaurering av batterier, gjenbruk, resirkulering samt nye energisystemer og modeller.

Norge har en høy og økende bruk av elektrisk mobilitet. Markedsutviklingen representerer en stor mulighet for norske bedrifter. For å ta forretningsposisjoner er det imidlertid kritisk med bedreforståelse av de grunnleggende faktorene og samspillet mellom disse – eierskapsmodeller,batterikjemi, sirkulærøkonomi, forskrifter m.m. BATMAN-satsingen vil bidra med utvikling av kompetanse som vil danne grunnlag for den videre satsingen i dette voksende markedet.

Følgende er i tillegg til Eyde-klyngen og IFE bidragsytere i BATMAN: Norsk Hydro ASA, Elkem, Agder energi AS, Saint Gobain Ceramic Materials AS, NTNU, Universitetet i Agder, Transportøkonomisk institutt, EIT RawMaterials, British Geological Survey, The Federation of Norwegian Industries, The Cobalt Institute og The Nickel Institute.

 

For mer omtale av prosjektet, se:

Starten på et nytt industrieventyr (Eyde-klyngen).

NRK Dagsrevyen: 4. april 2019 (Fra 17.20 i sendingen)

NRK Radio: Hva skjer med batteriene?