Foto: Shutterstock

Årsrapport 2018

2018 rommet store milepæler, men markerte også et veiskille og endret kurs. Her er IFEs årsrapport.

juli 15, 2019

Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og virksomhet innen næringsliv, industri så vel som offentlig sektor. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier til å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet.

I 2018 markerte vi to store jubileer; IFE 70 år og Haldenprosjektet 60 år. Beslutningen om å stenge ned Haldenreaktoren ble også tatt, etter en importerende nesten 60 år lang historie med forskning på sikrere atombrensel.

IFE har alltid endret og omstilt seg i takt med nye tider. Vi er et ledende forskningsmiljø innen nukleærteknologi, fornybar energi, olje og gass, helse, digitalisering og industriutvikling. I 2018 økte vi blant annet aktivitetene innen innovasjon og marked og den økte innsatsen inn mot nasjonale forskningsprogrammer og EU ga gode resultater.

Instituttet har fire overordnede strategiske satsingsområder; fornybar energi, digitalisering, helse og nukleærteknologi.

Her er IFE ÅRSRAPPORT 2018.