Årsrapport 2018

Publisert: 15. juli 2019

Photo: Shutterstock

Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og virksomhet innen næringsliv, industri så vel som offentlig sektor. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier til å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet.

I 2018 markerte vi to store jubileer; IFE 70 år og Haldenprosjektet 60 år. Beslutningen om å stenge ned Haldenreaktoren ble også tatt, etter en importerende nesten 60 år lang historie med forskning på sikrere atombrensel.

IFE har alltid endret og omstilt seg i takt med nye tider. Vi er et ledende forskningsmiljø innen nukleærteknologi, fornybar energi, olje og gass, helse, digitalisering og industriutvikling. I 2018 økte vi blant annet aktivitetene innen innovasjon og marked og den økte innsatsen inn mot nasjonale forskningsprogrammer og EU ga gode resultater.

Instituttet har fire overordnede strategiske satsingsområder; fornybar energi, digitalisering, helse og nukleærteknologi.

Her er IFE ÅRSRAPPORT 2018.