Åpen høring i Stortinget om atomopprydningen

Publisert: 3. februar 2021

Foto: Stortinget

Foto: Stortinget (Flickr)

Onsdag 3. februar holdt Næringskomiteen en åpen høring i forbindelse med behandling av stortingsmeldingen om atomopprydningen «Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall» Meld. St. 8 (2020-2021).

I høringen deltok Nils Morten Huseby fra IFE, Pål Mikkelsen og Martin Andreasson fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND), Anders Hanneborg fra Forskningsrådet, Oskar Njaa fra Bellona, Jan-Hugo Holten fra Norges miljøvernforbund og Bror Eskil Heiret fra Natur og Ungdom.

Behov for nasjonal strategi og dato for overføring

Nils Morten Huseby vektla i sin presentasjon at det er viktig at det fastsettes en dato for overføringen av ansvaret for de nukleære anleggene. IFE og NND har sammen foreslått 1. januar 2024 som tidspunkt for overføring av atomvirksomheten fra IFE til NND.

Han minnet om at kostnadene i «venteperioden» før NND kan overta er estimert til 400 millioner kroner årlig.

«Prosjektet er samlet sett estimert til ca. 21 milliarder kroner. Den kostnaden øker for hvert år som går i venteperioden. En nasjonal strategi er avgjørende for å sikre god, kostnadseffektiv og trygg fremdrift av overføringen. Den vil bety mye for å ivareta nødvendig kompetanse», fremhevet Huseby.

Han pekte også på at Stortingsmeldingen rammer inn arbeidet med dekommisjonering, men den avklarer ikke fremdrift, roller og ansvar. Det understreker behovet for en nasjonal strategi for overføringen, for å sikre styring av prosessen, håndtering av risiko for forsinkelse og forening av ulike hensyn. Huseby argumenterte også for at staten må bidra med finansiering av nye laboratorier til erstatning for infrastrukturen som IFE mister når en del av IFEs område skilles ut og overføres til NND.

Både Forskningsrådet, Bellona og IFE har levert høringsinnspill til meldingen.

Se høringsinnspillet fra IFE her:
https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=14758&h=10004232

Viktig å gi IFE en ny og ren start

Spesialrådgiver Anders Hanneborg fra Forskningsrådet satte søkelys på den gjenværende forskningsvirksomheten ved IFE som ikke overføres til NND. Han understreket behovet for at IFEs gjenstående forskningsvirksomhet gis riktige rammebetingelser i det videre arbeidet, og ikke belastes med arven fra atomvirksomheten.

«IFE skal bidra til grønn omstilling og utvikling av norsk industri i årene som kommer. Da bør IFE sikres like betingelser som de øvrige teknisk industrielle instituttene. Nye IFE er kompetansemessig godt rustet for oppgaven. Men krav om økonomisk medansvar for den nukleære oppryddingen vil kunne svekke IFE og endog påvirke IFEs mulighet for deltakelse i EUs rammeprogram» fremhevet Hanneborg i høringen.

Videre poengterte han «Formålet med reaktorvirksomheten var å skape industriell utvikling i Norge. Dette er fortsatt IFEs formål, når den nukleære virksomheten i sin helhet overføres til NND. IFE trenger en ny og ren start. IFE skal igjen spille en viktig rolle i utvikling av norsk industri, denne gang gjennom grønn omstilling.»

Les hele høringsinnspillet fra Forskningsrådet her:

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=14766&h=10004232

Les høringsinnspillet fra Bellona her.

Høringen ble sendt direkte på Stortingets nett-tv. Opptak av hele høringen er tilgjengelig på lenken under:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/Hoeringssal1/02/03/Hoeringssal1-20210203-082417.mp4&msid=343&dateid=10004502