Foto: Shutterstock

Strålevernkurs

Avdeling Miljø- og strålevern kan tilby flere typer strålevernkurs.

Planlagte kurs 2020

4.-6. februar 2020: Strålevernkoordinator (3 dager)

6.-8. oktober 2020: Strålevernkoordinator (3 dager)

24.-26. november 2020: Strålevernkoordinator (3 dager)

 

AVLYST

12.-14. mai 2020: Strålevernkoordinator (3 dager)

 

Kursene er lagt opp slik at de dekker europeisk krav til strålevernkoordinator og «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien». Kurs med varighet 3 dager avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering i henhold til fagplan.

Kurs som kan arrangeres etter avtale

Kurs kan også arrangeres etter avtale. Vi kan tilpasse innhold og varighet til bedriftens ønske. Samtlige kurs kan tilbys på norsk eller engelsk.

Forslag på kurs:

  • Strålevernkoordinator for laboratorium (2-3 dager)
  • Strålevernkoordinator for LRA/NORM (2 dager)
  • Strålevern i forbindelse med håndtering av radioaktivt avfall (2 dager)
  • Beskyttelse mot stråling i forbindelse med terroranslag eller radioaktivt materiale ute av kontroll (1 dag)

 

Kontakte oss for forespørsler og påmelding: stralevernkurs(a)ife.no

Relaterte artikler