Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern kan tilby flere typer strålevernkurs.

Planlagte kurs vinter/vår 2021/2022

Kursplan for for 2021 (Q4) og 2021 (første halvår). Alle kurs gjennomføres digitalt.

2021

Q4:

16.-18. november: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

2. desember: Repetisjonskurs strålevernskoordinator – 1 dag.

7. desember: Strålevernskurs operatører – 1 dag. Gjennomføres med forbehold på minimum 5 deltagere (1 ukes påmeldings/avmeldingsfrist) AVLYST PGA FÅ PÅMELDTE

2022

Q1:

8.-10. februar: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Q2:

3.-5. mai: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

24. mai: Repetisjonskurs strålevernskoordinator – 1 dag. Gjennomføres med forbehold på minimum 5 deltagere (1 ukes påmeldings/avmeldingsfrist)

9. juni: Strålevernskurs operatører – 1 dag. Gjennomføres med forbehold på minimum 5 deltagere (1 ukes påmeldings/avmeldingsfrist)

Annen info:

Pris 2021:

Pris 3-dagers kurs: 13830 kr pr pers.

Pris 1-dagers kurs: 4970 kr pr. pers

Prisene for kurs 2022 vil oppdateres iht. årlige prisendringer fra 1.1.2022

Kursene er lagt opp slik at de dekker krav til strålevernskompetanse i norsk regelverk samt «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien».

Kurs strålevernskoordinator: kurset er tilpasset petroleumsinstrien, men dekker også krav til strålevernskoordinator i andre bransjer. Kurset passer for nye strålevernskoordinatorer samt personell med ansvar innen strålevern. Kurset avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering iht. fagplan.

Kurs repetisjonskurs strålevernskoordinator: Kurset er tilpasset petroleumsindustrien. Kurset er en kortversjon av 3-dagerskurset og er tilpasset de som har behov eller krav til oppdatering av strålevernskompetansen

Kurs operatør: kurset er tilpasset personell som arbeide med radioaktivitet. Kurset er tilpasset petroleumsbransen (LRA/kontrollkilder), men kan tilpasses også andre behov.

 

Ta kontakt for forespørsler og påmelding: stralevernkurs@ife.no

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Nordhei, Camilla

Miljøsikkerhet og strålevern,

970 60 314

Reistad, Ole Christen

Miljøsikkerhet og strålevern,

932 66 908

Relaterte artikler

Kontakt