Foto: Shutterstock

Strålevernkurs

Avdeling Miljø- og strålevern kan tilby flere typer strålevernkurs.

Planlagte kurs høst 2020

 

6.-8. oktober 2020: Strålevernkoordinator (3 dager)

24.-26. november 2020: Strålevernkoordinator (3 dager)

Pris 3-dagers kurs: 13500 kr

Kursene er lagt opp slik at de dekker europeisk krav til strålevernkoordinator og «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien». Kurs med varighet 3 dager avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering i henhold til fagplan.

Agenda:

Dag 1: kl 09:15-16:00 – Radioaktivitet, stråling, strålevern, LRA, praktisk øvelse

Dag 2: 09:00 – 16:00 – Biologiske effekter, Anvendelser, måling av ioniserende stråling, praktisk øvelse

Dag 3: 09:00 – 16:00 – Lovverk, organisering av strålingen, transport, beredskap og uhell, eksamen

 

Kontakte oss for forespørsler og påmelding: stralevernkurs(a)ife.no

Relaterte artikler