Sikringsrisikoanalyse

IFE støtter kunder med sikringsrisikoanalyser i henhold til NS-5831 / NS-5832, og ISO-27001 / ISO-27002.

Dette inkluderer å holde oss oppdatert på både verdier, sårbarheter og trusler. Sikringsrisikoanalysene inkluderer både fysisk sikkerhet, organisatoriske aspekter og cyber security. Arbeidet omfatter også støtte til kunder i å etablere, vedlikeholde og vurdere deres styringssystemer for security.

Fra 2019 har IFE også vår egen cyber-security lab.

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Gran, Bjørn Axel

Risiko, sikkerhet og sikring,

909 55 295

Relaterte artikler

Kontakt