Illustration: Bane NOR

RAMS

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet

RAMS er et samlebegrep for et fagområde etablere i industrien, spesielt jernbane. Det engelske begrepet er forkortelsen for:

  • Pålitelighet: et systems evne til å fortsette å utføre en påkrevd funksjon.
  • Tilgjengelighet: et systems evne til å utføre en påkrevd funksjon på det tidspunktet det er påkrevd.
  • Vedlikeholdbarhet: et systems evne til å bli holdt i, eller tilbakeført til, en tilstand hvor det kan utføre en påkrevd funksjon.
  • Sikkerhet: omhandler systems risiko for å skade mennesker, miljø eller andre systemer i løpet av systemets levetid.

Innen jernbane omfatter fagområdet RAM og Sikkerhet (RAMS) krav til RAMS og sikkerhetsstyring etter jernbanelovgivningen.

IFE har god kunnskap om og erfaring med å utføre analyser i henhold til Bane NOR sitt rammeverk for RAMS, kravene til metodikk i Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering («CMS-RA-forskriften»), og kravene i EN 50126 (2017) («RAMS-standarden») oppfylles.

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Gran, Bjørn Axel

Risiko, sikkerhet og sikring,

909 55 295

Hauge, André A.

Risiko, sikkerhet og sikring,

996 16 690

Sarshar, Sizarta

Risiko, sikkerhet og sikring,

976 84 378

Relaterte artikler

Kontakt