IFE Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS)

IFEs Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS™) gir en smart og kostnadseffektiv kvalitativ, så vel som kvantitativ, non-destruktiv analyse av petroleum fanget (sorbert) i borekjerner og i borekaks.

Datasettet gir en rask og høyoppløselig kartlegging (2 cm pr punkt) som avslører fluidkontakter og mulig oppstykking (kompartmentalisering) av reservoarer, og om hvor det således vil være behov for å gå videre med mer detaljerte (og destruktive) geokjemisk tilleggsanalyser.

Vi har siden 1994 skannet prøver fra over 150 norske, 52 omanske, 7 britiske og 3 danske brønner, bl.a. fra Equinor (tidligere Statoil), Idemitzu, ENI, BP, Conoco-Phillips, Shell, Lundin, PDO Oman, OMV og Mærsk.

Økonomiske fordeler

  • Mer nøyaktige estimater av reservoarer og reservoarets ulike deler
  • Forbedret produksjonsstrategi
  • Forbedret presisjon i brønndesign

Figur 1: Standard HCS™ måletetthet (2 cm) med bestrålingsdiameter 8 mm.

Figur 2: Olje-vann-kontakter (OWC) og gass-olje-kontakter (GOC) kan bestemmes med stor presisjon relativt til kjernedyp.

 

Figur 3: Prinsippskisse som viser hvordan en fibertilkoblet ultrafiolett laser generer et fluorescensspektrum når strålen treffer petroleum som sitter fast i porene i en slabbet borkjerne.

Seniorgeolog Jan Braly Kihle som opererer IFEs Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS)

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Kihle, Jan Braly

Reservoarteknologi,

465 41 759

Relaterte artikler

Kontakt