Foto: IFE

Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avd. Miljø- og strålevern utfører analyser av radioaktive stoffer i ulike typer prøvematerialer (miljøprøver, matvarer og andre kommersielle produkter) og har laboratorier og måleutstyr for analyse av prøver med svært små mengder radioaktivitet. Laboratoriet er et av Norges største innenfor dette feltet og er kvalifisert medlem av IAEAs ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) nettverk. For å være kvalifisert medlem her, må laboratoriet delta med gode resultater i såkalte ALMERA proficiency tester arrangert av IAEA.

Avdelingen tilbyr analyser av antropogene og naturlige radionuklider i en rekke typer prøvemateriale i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking, forskningsprosjekter samt på oppdrag fra eksterne kunder.

  • miljøprøver (f.eks. vann, jord, sedimenter, berggrunn, vegetasjon…)
  • ikke-nukleært avfall (LRA, produsert vann…)
  • ikke-nukleære industrielle produkter
  • næringsmidler, drikkevann, urin, faeces

Laboratoriet kan foreta analyser av bl.a. 3H, 40K, 60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 210Po, 226,228Ra, 234,235,238U, 228,232Th, 238,239,240Pu og 241Am.

Plutonium, strontium, thorium, uran og lave konsentrasjoner av radium analyseres ved kjemisk separasjon og alfaspektrometri eller betatelling. Deteksjonsgrensen for disse nuklidene ligger i størrelsesorden mBq/prøve eller lavere.

For gammaemitterende nuklider vil omfanget av prøvebehandlingen variere med prøvens form og ønsket deteksjonsgrense. Deteksjonsgrensen vil typisk være rundt 1 Bq/kg med vil kunne bedres ved lengre telletid eller oppkonsentrering av analytt før telling.

Ta kontakt på epost radanalyse@ife.no

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Rand, Anna

Miljø- og strålevern,

925 24 546

Relaterte artikler